Image
Atrium Ljungberg och Nacka kommun initierar en ny detaljplan för centrala Nacka.

Initierar ny stor detaljplan för centrala Sickla

Bygg/Arkitektur Atrium Ljungberg har under de senaste decennierna utvecklat Sickla, från industriområde till en levande stadsdel. Idag är flera stora byggprojekt igång och nu initieras detaljplanen för de centrala delarna av Sickla.


Stavsborgsskolan.

Hemsö utvecklar ny skola i Nacka

Bygg/Arkitektur Tillsammans med Nacka kommun skapar Hemsö en ny grundskola i Älta som ersätter nuvarande Stavsborgsskolans lokaler. Elevantalet ökar stadigt i närområdet och befintliga lokaler räcker inte till för framtida behov. Investeringen uppskattas till 500 miljoner kronor och ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Nacka kommun.


Nacka kommun beviljas prövningstillstånd i tvisten om Bergs gård

Stockholm Striden om att få bygga bostäder vid Bergs gård går vidare. Nu har Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd av domen om Bergs gård.


Nacka kommuns överklagan om Bergs gård inskickad

Stockholm Nacka kommun har lämnat in sin överklagan och ansökan om prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. I och med landstingets beslut att stödja Bergs gårds utveckling till bostadsområde stärks kommunens sak ytterligare. 


Nacka överklagar domen om Bergs gårds framtid

Juridik Mark- och miljödomstolen fastslog att Nacka kommun inte har tillräckliga skäl för att säga upp Circle K:s tomträttsavtal i Bergs gård. Trots Tunnelbaneavtalet anser domstolen att det saknas nödvändiga statliga och regionala beslut som gör att Bergs oljehamn kan avvecklas. Domen kommer att överklagas.


Domstolen prövar om bostadsbyggande väger tyngre än tomträttsavtal

Sverige Rättegången i mark- och miljödomstolen som ska avgöra om Nacka kommun har tillräckliga skäl för att säga upp det tomträttsavtal som Circle K har i Bergs gård i Nacka inleds. 


Markanvisningar klara för Älta torg

Bygg/Arkitektur Nu står det klart att Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Hökerum Bygg AB kommer att tilldelas mark vid nya Älta torg för att bygga 235 bostäder. Markanvisningarna ger en intäkt till Nacka kommun på cirka 230 miljoner kronor.


Detaljplan för boende i Nacka har vunnit laga kraft

Bygg/Arkitektur Backastad Omsorg och Silver Life tar nästa steg i sitt samarbete med att skapa ett nytt boende för äldre i Graninge i Nacka kommun.


Wallenstam byggstartar i Älta

Bygg/Arkitektur Idag startar Wallenstam byggnationen av 129 hyresrätter på Oxelvägen i Älta.


Oljehamnen i Nacka blir bostäder

Bygg/Arkitektur Nacka kommun vill säga upp Statoils tomträttsavtal för Bergs oljehamn. I förlängningen vill kommunen bygga 2 000 bostäder på tomten.