Image
Stenvalvet, med Magnus Edlund som vd och Mario Pagliaro som CFO, tilldelas en investment grade rating av Nordic Credit Rating.

Stenvalvet får investment grade rating

Ekonomi/Finansiering Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) tilldelar Stenvalvet en BBB+ (N-1+) rating med stable outlook. I sin analys understryker NCR Stenvalvets långsiktighet och fastighetsportföljens differentiering och låga riskprofil.


Stenvalvet tillsätter hållbarhetschef

Karriär Stenvalvet rekryterar Pia Orthén som hållbarhetschef.


Ny CFO till Stenvalvet

Karriär Stenvalvet har rekryterat Mario Pagliaro som ny CFO. Han kommer att leda Stenvalvets finans- och ekonomienhet och kommer därmed att ingå i Stenvalvets ledningsgrupp.


Ny ledningsgrupp i Uppsalahem

Karriär Uppsalahem har meddelat ett antal förändringar i företagets ledningsgrupp med en ny chef för förvaltningen och vice vd.