Image
Lennart Sten

Svenska Handelsfastigheter rekryterar trio

Bolag Genom en snabb tillväxt har Svenska Handelsfastigheter per den 12 augusti 2019 fastigheter till ett värde om cirka åtta miljarder samt cirka en miljard i pågående projekt. Nu rekryteras tre nya medarbetare för att ytterligare stärka förvaltningen och utveckling av bolagets fastigheter.


Göteborg Skandinaviens bästa läge för centrallager

Göteborg Enligt en studie framtagen av Sweco är Göteborg den bästa lokaliseringen för centrallager i Skandinavien. Det gäller framför allt importföretag med stora volymer via Göteborgs hamn.