Image
Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox säljer hotellfastighet i Mora

Transaktioner Pandox har ingått avtal om avyttring av hotellfastigheten som inrymmer Mora Hotell & Spa i Mora, Sverige. Köpare är Cibola Holding AB. Transaktionsvärdet uppgår till cirka 114 miljoner kronor före uppskjuten skatt. Frånträde förväntas ske omkring den 2 maj 2022.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox: God hotellefterfrågan under större delen av kvartalet

Bolag Pandox redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Pandox har utsett Erik Möller till Senior Vice President Property Management Nordics och får därmed övergripande ansvar för Fastighetsförvaltning i Norden.

Förändring i Pandox koncernledning

Karriär Erik Möller har utsetts till Senior Vice President Property Management Nordics och får därmed övergripande ansvar för Fastighetsförvaltning i Norden. Han efterträder Erik Hvesser som har beslutat sig för att lämna företaget.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Affärsresandet ökar – Pandox vd med hoppfull prognos

Bolag Pandox vd Liia Nõu ser lovande signaler på hotellmarknaderna i Europa där beläggningsgraden ökar eller är stabil i de flesta länder tack vare ett ökande affärsresande. 2022 tror hon att omsättningsbaserade hyror kommer vara normen i de flesta avtalen. Här berättar hon mer om Pandox tredje kvartal och utsikterna för framtiden.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Minimihyror fortsatt största intäkten för Pandox

Bolag Under det tredje kvartalet utgjordes Pandox intäkter fortsatt i huvudsak av minimihyror och fasta hyror. Bidraget från omsättningsbaserade hyror och intäkter från operatörsverksamhet ökade dock i takt med att beläggningsgraden stärktes.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Så ska Pandox förvalta arvet efter Anders Nissen

Bolag Pandox har utsett Liia Nõu till permanent vd för bolaget. För Fastighetssverige berättar hon om sin syn på uppdraget, hur bolaget ska förvalta arvet efter Anders Nissen och om marknadsläget efter 18 månaders pandemi.


Liia Nôu, tf vd för Pandox.

Liia Nõu utsedd till ny vd för Pandox

Bolag Pandox styrelse har utsett Liia Nõu till vd. Liia Nõu har varit Pandox CFO sedan 2007 och tillförordnad vd sedan den 21 maj 2021.


I söndags gick Pandox vd Anders Nissen bort, efter att ha drabbats av covid-19. Liia Nõu är nu tf vd för bolaget.

Första dagarna utan Anders Nissen

Bolag Blommor, kondoleanser från hela världen, samtal, minnen – men också blickar framåt.
Liia Nõu, tf vd på Pandox berättar om arbetsveckan efter ikonen Anders Nissens tragiska bortgång.