Image
Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living: Minus 30 miljoner i Q1

Bolag Pressade Prime Living redovisar intäkter på 14 miljoner kronor, ett rörelseresultat på -19 miljoner och ett resultat före skatt på -30 miljoner.


Prime Living har fått bygglov för studentbostäder i Dublin.

Prime Living får bygglov i Dublin

Bygg/Arkitektur Prime Living har nu fått bygglov för att bygga ett studentboende om totalt 25 459 kvadratmeter och 818 bäddar på sin fastighet i Sandyford, Dublin, Irland.


Fastigheterna ligger intill Lundbyleden, söder om Ramberget.

Prime Living: Bygglov i Göteborg upphävt

Bolag Mark och Miljööverdomstolen upphäver Byggnadsnämndens i Göteborgs tidsbegränsade bygglov för uppförande av 370 lägenheter på de obebyggda fastigheterna Rambergsstaden 733:401 och 68:1 på Hisingen.


Prime Living, med Hans Sandén som vd, rekryterar Lars Wikström som ny CFO.

Prime Living rekryterar ny CFO

Karriär Prime Living har utsett Lars Wikström till ny CFO och han kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Han tillträder befattningen den 11 februari 2019.