Image

”Har varit en gubbig bransch”

Sverige Kungsleden utnämndes förra veckan till börsens mest jämställda bolag. Totalt sett är fastighetsbranschen den mest jämställda på börsen. Så har man jobbat för att ligga i framkant. ”Fastighetsbranschen sticker verkligen ut”.


LISTA: De är störst på sociala medier

Event Fastighetssverige har kartlagt vilka börsnoterade bolag i branschen som har flest följare på sociala medier.


Kungsleden utsett till börsens mest jämställda bolag

Bolag Kungsleden har utsetts till vinnare av Allbrights jämställdhetspris. Stiftelsen Allbright delar årligen ut ett pris till det börsnoterade bolag som gått i bräschen för jämställdhet under det gångna året.


”Det var inte självklart”

Karriär Efter sommarens uppståndelse när Chalmersfastigheters vd fick gå: Den nytillträdde vd:n Nicklas Arfvidsson om det som varit, svårigheten med att lämna Kungsleden och varför vd-rollen lockade.


Kungsleden anställer ny projektchef

Karriär Kungsleden förstärker sin projektorganisation genom att rekrytera Sophie Löfving som projektchef.


Ny vd för Chalmersfastigheter

Karriär Chalmersfastigheters nye vd kommer senast från en tjänst på Kungsleden.


Kungsleden-medarbetare tar plats i Kista Science City

Bolag Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef på Kungsleden, tar plats som ordförande i styrelsen för Kista Science City AB. Samtidigt blir Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden, ordförande för föreningen Kista Science City Fastighetsägare.


Kungsleden får avslag av Högsta förvaltningsdomstolen

Bolag Kungsleden har erhållit besked att Högsta förvaltningsdomstolen avslagit ansökan om prövningstillstånd avseende de domar från kammarrätten som erhölls den 16 december 2015. Eftersom prövningstillstånd inte har beviljats har de erhållna domarna från kammarrätten vunnit laga kraft.


LISTA: Han äger flest bilar

Event En innehar tre Ferraribilar, en annan kör Tesla och en äger en traktor. Fastighetssverige har kartlagt fastighetstopparnas fordonsinnehav.


Kungsleden refinansierar lån

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har refinansierat banklån om 1 340 miljoner kronor genom att uppta ett långfristigt lån via Realkredit Danmark som är ett helägt dotterbolag till Danske Bank.


Stark nyuthyrning hos Kungsleden

Bolag Kungsledens nyuthyrning ökade till 45 miljoner under Q3 (29).
Även förvaltningsresultat och värdeförändringar pekar åt rätt håll.
Bolaget har även en ny strategi gällande bostadsbyggrätter.


Kungsleden hyr ut 4 600 kvadratmeter i Stockholm

Uthyrning Kungsleden har tecknat avtal om uthyrningar i Stockholm. Dels hyr man ut cirka 2 600 kvadratmeter i Danderyd till Incoord och samt cirka 2 000 kvadratmeter på Kungsholmen till tre olika hyresgäster.


Fastighetsmarknadsdagen Skåne

Vd-intervju med Biljana Pehrsson

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Biljana Pehrsson kommer till Fastighetsmarknadsdagen Öresund den 28 november. Där intervjuas hon om sin väg till vd-posten på Kungsleden, sin syn på Öresundsmarknaden – och mycket mer.


Kungsleden hyr ut i Kungälv

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Göteborgs Lackcenter AB om 890 kvadratmeter verkstad och kontor i fastigheten Kylaren 4 i Kungälv norr om Göteborg.


Kungsleden utser ny finanschef

Karriär Kungsleden har utnämnt Fredrik Sandell till finanschef. Han började på företaget som finansanalytiker 2011 och har successivt axlat det operativa ansvaret för finansområdet inom Kungsleden sedan 2013.


Serneke bygger glassfabrik åt Kungsleden

Bygg/Arkitektur På uppdrag av Kungsleden uppför Serneke en ny glassfabrik för varumärket Lejonet & Björnen. Projektet är en totalentreprenad och omfattar nybyggnation av kontor, lager och produktionslokal. Ordervärdet är cirka 32 miljoner kronor.


Kungsleden säljer för 200 miljoner

Transaktioner Kungsleden säljer åtta fastigheter på olika orter till två olika köpare.


Kungsleden hyr ut i Nyköping

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Granngården om drygt 2 000 kvadratmeter i Nyköping.


Kungsleden emitterar nytt låneinstrument

Ekonomi/Finansiering Kungsleden emitterade under gårdagen de första certifikaten under sitt företagscertifikatprogram. Emissionen uppgick till 880 miljoner kronor till en genomsnittlig räntekostnad på 0,37 procent.


Kungsleden i flera uthyrningar i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat hyresavtal med tre olika hyresgäster i Västerås om totalt cirka 5 400 kvadratmeter.