Image

Kungsleden får avslag av Högsta förvaltningsdomstolen

Bolag Kungsleden har erhållit besked att Högsta förvaltningsdomstolen avslagit ansökan om prövningstillstånd avseende de domar från kammarrätten som erhölls den 16 december 2015. Eftersom prövningstillstånd inte har beviljats har de erhållna domarna från kammarrätten vunnit laga kraft.


LISTA: Han äger flest bilar

Event En innehar tre Ferraribilar, en annan kör Tesla och en äger en traktor. Fastighetssverige har kartlagt fastighetstopparnas fordonsinnehav.


Kungsleden refinansierar lån

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har refinansierat banklån om 1 340 miljoner kronor genom att uppta ett långfristigt lån via Realkredit Danmark som är ett helägt dotterbolag till Danske Bank.


Stark nyuthyrning hos Kungsleden

Bolag Kungsledens nyuthyrning ökade till 45 miljoner under Q3 (29).
Även förvaltningsresultat och värdeförändringar pekar åt rätt håll.
Bolaget har även en ny strategi gällande bostadsbyggrätter.


Kungsleden hyr ut 4 600 kvadratmeter i Stockholm

Uthyrning Kungsleden har tecknat avtal om uthyrningar i Stockholm. Dels hyr man ut cirka 2 600 kvadratmeter i Danderyd till Incoord och samt cirka 2 000 kvadratmeter på Kungsholmen till tre olika hyresgäster.


Fastighetsmarknadsdagen Skåne

Vd-intervju med Biljana Pehrsson

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Biljana Pehrsson kommer till Fastighetsmarknadsdagen Öresund den 28 november. Där intervjuas hon om sin väg till vd-posten på Kungsleden, sin syn på Öresundsmarknaden – och mycket mer.


Kungsleden hyr ut i Kungälv

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Göteborgs Lackcenter AB om 890 kvadratmeter verkstad och kontor i fastigheten Kylaren 4 i Kungälv norr om Göteborg.


Kungsleden utser ny finanschef

Karriär Kungsleden har utnämnt Fredrik Sandell till finanschef. Han började på företaget som finansanalytiker 2011 och har successivt axlat det operativa ansvaret för finansområdet inom Kungsleden sedan 2013.


Serneke bygger glassfabrik åt Kungsleden

Bygg/Arkitektur På uppdrag av Kungsleden uppför Serneke en ny glassfabrik för varumärket Lejonet & Björnen. Projektet är en totalentreprenad och omfattar nybyggnation av kontor, lager och produktionslokal. Ordervärdet är cirka 32 miljoner kronor.


Kungsleden säljer för 200 miljoner

Transaktioner Kungsleden säljer åtta fastigheter på olika orter till två olika köpare.


Kungsleden hyr ut i Nyköping

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Granngården om drygt 2 000 kvadratmeter i Nyköping.


Kungsleden emitterar nytt låneinstrument

Ekonomi/Finansiering Kungsleden emitterade under gårdagen de första certifikaten under sitt företagscertifikatprogram. Emissionen uppgick till 880 miljoner kronor till en genomsnittlig räntekostnad på 0,37 procent.


Kungsleden i flera uthyrningar i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat hyresavtal med tre olika hyresgäster i Västerås om totalt cirka 5 400 kvadratmeter.


Kungsleden hyr ut i Högsbo

Uthyrning Kungsleden hyr ut till Ironworks Health & Fitness Center i fastigheten Högsbo 13:4.


Fastigheten Järnbrott 168:1.

Göteborgs stad hyr av Kungsleden

Uthyrning Kungsleden hyr ut 2 000 kvadratmeter i Högsbo till Göteborgs stad.


Förbättrat förvaltningsresultat för Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat ökade med 24 procent till 250 miljoner kronor (202), enligt delårsrapporten.


Bergudden 8, Danderyd Kontor.

Kungsleden hyr ut mer till Tobii i Danderyd

Uthyrning Kungsleden gör en tilläggsuthyrning om 1 000 kvadratmeter till det snabbväxande teknikbolaget Tobii i klustret Danderyd Kontor. Hyresavtalet omfattar efter tilläggsuthyrningen totalt 6 000 kvadratmeter.


Fastighetskvinnan
Christina Hambäck, Anna Kullendorff och Ylva Sarby Westman diskuterar transaktionstrender på seminariet Fastighetskvinnan.

De diskuterar transaktionstrender på Fastighetskvinnan

Fastighetskvinnan Hur ser transaktionsmarknaden ut i dag och framöver?
Tre experter diskuterar på seminariet Fastighetskvinnan den 1 september.


Kungsleden hyr ut 3 400 kvadratmeter i Västerås

Uthyrning Kungsleden hyr ut drygt 3 400 kvadratmeter i Västerås i tre separata uthyrningar.


Kungsleden och Nobis utökar avtal om designhotell i Vasastan

Uthyrning Kungsleden och Nobis har tecknat avtal om ytterligare ytor för det designhotell som Nobis ska öppna i fastigheten Blästern 14 på Gävlegatan i Stockholm. Avtalet omfattar en påbyggnad av gårdshuset med två våningar och en takterrass samt ytterligare ytor i gathuset, totalt cirka 1 600 kvadratmeter.