Image

Kungsledens ledning får köpa för 60 kronor

Bolag Kungsledens vd Biljana Pehrsson och bolagets ledningsgrupp köper aktieoptioner av de stora aktieägarna Gösta Welandson och Olle Florén. Lösenpriset är 60 kronor per aktie och slutdagen för optionsprogrammet är 13 september 2020.


Lista: Här är storsäljarna 2017

Ekonomi/Finansiering Vilken fastighetsjätte har egentligen sålt för mest pengar när man ser tillbaka på första halvan av 2017? Fastighetssverige har granskat bolagens delårsrapporter och hittat ett par anmärkningsvärda siffror.


H1: Ökat resultat för Kungsleden

Bolag Kungsleden presenterar ett ökat resultat för årets första sex månader.


Kungsleden bygger för trampolinpark i Umeå

Uthyrning Kungsleden bygger en drygt 3 000 kvadratmeter stor byggnad åt trampolinparksföretaget Jump på fastigheten Laven 6 i Umeå.


Kungsleden säljer fastighet i Örebro

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Målaren 17 i Örebro. Avyttringen är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.


Kvist om den nya strategin

Ekonomi/Finansiering Oro? Eller en reaktion på det senaste politiska utspelet? Därför justerar Kungsleden belåningsgraden.


Kungsleden förstärker inom ekonomi, HR och IT

Karriär Kungsleden har under de senaste månaderna rekryterat ett antal nyckelmedarbetare inom ekonomi, HR och IT.


Gemensam vision för Värtahamnen undertecknad

Bygg/Arkitektur Värtahamnen står inför en förvandling de kommande åren och den nya stadsdelen kommer att delvis stå klar år 2021/2022. Fyra fastighetsägare har nu gått samman med Stockholms Stad och Stockholms Hamnar för att arbeta fram en gemensam vision.


Kungsleden hyr ut i Södertälje

Uthyrning Kungsleden hyr ut 1 000 kvadratmeter till Kronofogden och 235 kvadratmeter till teknikkonsulten Structor i fastigheten Enen 10 i Södertälje.


Europeisk fond gör första förvärvet i Sverige

Transaktioner Kungsleden säljer 18 industri- och lagerfastigheter i 13 kommuner för 882 miljoner kronor (före avdrag för latent skatt) till Kildare Partners, som gör sitt första kända förvärv i Sverige.


Fastighetskvinnan

Börs-vd:arna – tätt inpå!

Fastighetskvinnan Att samtliga kvinnliga börs-vd:ar samlas på samma scen är något av seminariet Fastighetskvinnans signum – så har det varit sedan starten 2014. Den här gången ser punkten dock helt annorlunda ut!
Och förresten – glöm inte att nominera till tävlingen som lyfter fram kvinnorna som kanske blir börs-vd:ar i framtiden. Sista dagen att nominera din favorit till Årets Unga Fastighetskvinna är i morgon, fredag!


Kungsleden gör ny satsning i Hyllie

Bygg/Arkitektur Efter att ha köpt Emporia fortsätter Kungsleden att satsa i Hyllie. Som ett led i bolagets klusterstrategi för att öka närvaron i utvalda områden har man tecknat avtal med Malmö kommun om markanvisning med byggrätt på totalt 8 400 kvadratmeter kontor.


Kungsleden säljer fastighet i Umeå

Transaktioner Kungsleden säljer fastigheten Aspgärdan 18 i Umeå i två separata transaktioner. Försäljningarna är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.


Kungsleden säljer i Uppsala och Botkyrka

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Flogsta 22:3 i Uppsala samt de obebyggda fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 i Botkyrka i två separata transaktioner. Avyttringarna är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.


Kungsleden tecknar flera avtal i Göteborg

Uthyrning Kungsleden har tecknat flera nya och omförhandlat befintliga hyresavtal på totalt 1 681 kvadratmeter i Göteborg.


Visionsbild för affärshuset Tegnér.

Kungsleden hyr ut 3 000 kvadratmeter till H&M

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett nytt hyresavtal med H&M om 3 000 kvadratmeter i fastigheten Tegnér 15 i Växjö. Det blev startskottet för ombyggnaden och moderniseringen av affärshuset Tegnér. H&M beräknas öppna i slutet av november 2017.  


Lägre förvaltningsresultat för mindre Kungsleden

Bolag Ett mindre bestånd leder till lägre siffror för Kungsleden. Men värdeförändringar lyfter resultatet på sista raden.


Kungsleden hyr ut i Eskilstuna

Uthyrning Kungsleden moderniserar Gallerian i Eskilstuna och tecknar nya hyresavtal med ankarhyresgästerna Systembolaget och Hemköp.


Kungsleden: Kritiska ägare minskar

Bolag Flera institutionella ägare som var kritiska till Kungsledens nyemission minskade sina innehav i bolaget i mars.


Kungsleden i flera uthyrningar

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Lidl Sveriges fastighetskontor om 400 kvadratmeter kontor i den nyligen tillträdda fastigheten Emporia Office i Hyllie i Malmö. Dessutom hyr de ut 900 kvadratmeter i Göteborg till gymnasieskolan Magelungen.