Image

Kungsleden köper i Kista

Transaktioner Kungsleden köper en fastighet på totalt 7 300 kvadratmeter i Kista. Köpeskillingen är 148 miljoner kronor.


Almér till Stockholm Corporate Finance

Karriär Mats Almér har knutits till Stockholm Corporate Finance som senior adviser.


Kungsleden tar in
ytterligare 600 miljoner

Bolag För tredje gången inom ett år tar Kungsleden in pengar via obligationslån. Denna gången rör det sig om 600 miljoner kronor. Syftet är att öka utrymmet för förvärv och investeringar.


Kungsleden sänker utdelningen

Bolag Kungsleden sänker utdelningen från 3,75 till 2,00 kronor.
Nettoomsättning och bruttoresultat för 2010 minskade till följd av Hemsö-affären och ökade kostnader för den kalla vintern.


Kungsledens jätteaffär slutförd

Transaktioner Kungsleden slutför nu affären där man köper nästan hela NR Nordic & Russias svenska portfölj för 3,6 miljarder kronor.


NR Nordic & Russia säljer allt i Danmark

Transaktioner NR Nordic & Russia sålde nyligen sitt svenska bestånd till Kungsleden. Nu är också det danska beståndet sålt.


Kungsleden säljer
stort till Hemsö

Transaktioner Kungsleden miljardsäljer till Hemsö, som Kungsleden äger tillsammans med Tredje AP-fonden.


Hemfosa köper av Kungsleden

Transaktioner Hemfosa köper en kontorsfastighet i Sollentuna av Kungsleden. Köpeskillingen är 107 miljoner kronor.


Kungsleden köper för 435 miljoner

Transaktioner Kungsleden köper sex kommersiella fastigheter för 435 miljoner kronor. Direktavkastningen är cirka 7,1 procent.


Akademiska Hus säljer allt i Skara

Transaktioner Akademiska Hus säljer sina fastigheter i Skara. För de elva fastigheterna får man 71 miljoner kronor.


NR Nordic & Russias bestånd sålt för 4,4 miljarder

Transaktioner Nu har merparten av fastigheterna i NR Nordic & Russia sålts. Affärens underliggande fastighetsvärde är 4,4 miljarder kronor.


Kungsleden köper för 177 miljoner kronor

Transaktioner Kungsleden köper två fastigheter, i Tumba och Kristianstad. Säljare är ett danskt bolag och köpeskillingen ligger på 177 miljoner kronor.