Image

Kungsleden säljer i Sollentuna

Transaktioner Kungsleden säljer en kommersiell fastighet i Sollentuna. Köpare är en privat investerare.


Kungsleden tecknar 21-årigt kontrakt

Uthyrning Kungsleden tecknar två hyreskontrakt i Västerås, det ena förlängs med 21 år.


Kungsleden säljer i Norrköping

Transaktioner Kungsleden säljer en industrifastighet i Norrköping.


Erséus avförs från HQ-utredningen

Juridik Kungsledens vd Thomas Erséus har tillsammans med fyra andra misstänkta avförts från utredningen kring HQ-kraschen.


Fastighetsbolag hänvisar till EU-princip

Juridik Fastighetsbolagen som riskerar miljardskattesmällar till följd av Cyperndomen hänvisar nu till rättsutlåtanden som innebär att beslutet att tillämpa skatteflyktslagen strider mot EU:s princip om fri rörlighet av varor och tjänster och mot etableringsfriheten.
Förutom Fabege och Kungsleden riskerar bland andra Atrium Ljungberg, Nordea och Home Properties skattesmällar till följd av Cyperndomen.


Kungsleden hyr ut 1 300 kvadrat i Gävle

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett sexårigt hyresavtal med BIBAB, Bryggeritransporter i Bergslagen AB, som sköter all transport och distributionsverksamhet åt Spendrups. Bibab flyttar sin verksamhet från Uppsala till Gävle.


”Obligationer kan stå för 10-20 procent av finansieringen framöver”

Bolag I Fastighetssveriges senaste nummer görs en stor genomgång av de börsnoterade bolagens finansieringsstrategier.
Catellas finansieringsexperter uttalar sig om de rådande trenderna.
- Framöver kan obligationsmarknaden mycket väl stå för 10-20 procent av fastighetsfinansieringen i Sverige, säger Anders Palmgren, ansvarig för Catellas corporate finance-verksamhet.


Kungsleden förstärker i Göteborg

Karriär Kungsleden har anställt Tommy Leckborn som förvaltare med fokus på uthyrning och utveckling i Göteborgsregionen.


Kungsleden: Kan komma att sälja Hemsö

Bolag Det är, enligt vd Thomas Erséus, inte osannolikt att Kungsleden säljer sina 50 procent av Hemsö när det femåriga aktieägaravtalet med Tredje AP-fonden löper ut.


Planerad 900-miljonersaffär i hamn

Transaktioner Kungsleden säljer 38 publika fastigheter till Hemsö för 912 miljoner kronor.


Kungsledens prognos kvarstår

Bolag Kungsleden redovisar ett kraftigt minusresultat till följd av de reserveringar som gjorts för eventuella skattebetalningar. Resultatet efter skatt uppgick till -671 miljoner kronor (102).
Prognosen för det utdelningsgrundande resultatet är kvar på 300 miljoner kronor, efter att tidigare ha sänkts från 600 miljoner kronor till följd av reserveringarna.


Kammarrätten tar upp fler Kungsledenaffärer

Juridik Kungsleden fick i juli besked om att Skatteverket yrkar att förvaltningsrätten ska pröva om lagen om skatteflykt är tillämplig på ytterligare transaktioner som Kungsleden gjorde 2006 och 2007.


Kungsleden säljer i Polen

Transaktioner Kungsleden säljer två fastigheter i Polen för 104 miljoner kronor, och lämnar därmed landet.


Kungsleden hyr ut i Malmö

Uthyrning Kungsleden hyr ut en hel fastighet, en före detta skola på 1 500 kvadratmeter, till Inspecta i Malmö.


Kungsleden reserverar
342 miljoner kronor till

Juridik Kammarrätten i Stockholm har meddelat dom i mål där Kungsleden är part. Domstolen fann att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid tillämpningen av övergångsbestämmelserna vid 2009 års taxering. Kammarrätten har utan egen motivering fastställt förvaltningsrättens dom mot bolaget. Domen gör att Kungsleden väljer att justera prognosen med 100 miljoner kronor och reserverar ytterligare 342 miljoner kronor.


Kungsledens skattesmäll kan bli 1,4 miljarder kronor

Juridik Vid negativa utfall i samtliga skattemål Kungsleden är inblandat i blir den totala likviditetseffekten 1 390 miljoner kronor.


Efter domen: Kungsleden sänker vinstprognos

Juridik Efter onsdagens Cyperndom tar Kungsleden höjd och reserverar 330 miljoner kronor för sina pågående mål, gällande Hollandslösningen.


Dom kan leda till miljardskattesmällar

Juridik Högsta Förvaltningsdomstolen fastställde i går att skatteflyktslagen är tillämplig i det så kallade Cypernärendet, som har stora likheter med den så kallade Hollandslösningen.
Beskedet kan leda till stora skattesmällar för svenska fastighetsbolag som har använt liknande lösningar, bland andra Fabege.
Läs delar av den aktuella domen här.


Risberg lämnar efter meningsskiljaktigheter

Karriär Kungsledens CFO och vice vd Johan Risberg lämnar bolaget efter 16 år.
- Man måste ha samsyn i vissa viktiga frågor och det hade vi inte. Därför har vi kommit överens om att gå skilda vägar, säger Johan Risberg till Fastighetssverige.


Han ersätter Risberg

Karriär Johan Risberg ersätts som vice vd och CFO av en rekrytering från SEB.