Image

Kungsleden köper för 5,5 miljarder

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om att köpa 84 kommersiella fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 5,5 miljarder kronor. Beståndet är till största del beläget i Stockholm och Göteborg och merparten utgörs av kontorsfastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 567 000 kvadratmeter.


Kungsleden köper handelsfastighet i Halmstad

Transaktioner Kungsleden köper en handelsfastighet, med Willys som hyresgäst, i Flygstaden i Halmstad för en total köpeskilling om cirka 42 miljoner kronor.


Ståhl säljer till Kungsleden

Transaktioner Henry Ståhl säljer fyra lagerfastigheter i Norrköping och Örebro till Kungsleden för 87,1 miljoner kronor.


Studentkåren 1 i Lund.

Kungsleden köper Sparta i Lund

Transaktioner Kungsleden köper den kommersiella delen av fastigheten Studentkåren 1, även kallad Sparta, i Lund för 173 miljoner kronor.


Kungsleden säljer i Tyskland

Transaktioner Kungsleden säljer en äldreboendefastighet i Tyskland för en total köpeskilling om cirka 93 miljoner kronor.


Kungsleden köper i Göteborg

Transaktioner Kungsleden köper två fastigheter i Göteborg för 70 miljoner kronor.
- Med dessa fastighetsköp börjar vi implementeringen av Kungsledens investeringsprogram som är en av hörnstenarna i vår nya affärsstrategi, säger Anders Kvist, tillförordnad vd för Kungsleden.


Sagax in i Hemsö

Bolag Sagax köper 15 procent av Hemsö. Investeringen ligger på 285 miljoner kronor, och betalningen sker med stamaktier i Sagax genom en riktad nyemission.

Sagax emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor.


Ny vd för Kungsleden klar

Karriär Nu har Kungsleden utsett en ny vd. Hon tillträder 1 september.


Sveaplans Centrum.

Kungsleden tecknar 15-årigt kontrakt i Eskilstuna

Uthyrning Kungsleden skriver ett 15-årigt hyresavtal med Friskis & Svettis om ett totalt kontraktsvärde på cirka 60 miljoner kronor. Fastigheten Sveaplans Centrum är en handelsfastighet i centrala Eskilstuna och lokalerna som Friskis och Svettis hyr är på 3 900 kvadratmeter.


Minskat resultat för mindre Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat minskade till 88 miljoner kronor (117) för årets första kvartal, beroende på ett minskat bestånd.


Kungsleden siktar på investeringar för 5-6 miljarder

Bolag Kungsleden siktar på att investera 5-6 miljarder kronor över en horisont på ett par år. Detta enligt Kungsledens Q1-rapport.

Minskat resultat för mindre Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat minskade till 88 miljoner kronor (117) för årets första kvartal, beroende på ett minskat bestånd.


Svalner rekryterar från Kungsleden

Karriär Skatterådgivaren Svalner rekryterar Anna Persson. Hon kommer närmast från Kungsleden.


HSB rekryterar från Savills

Karriär HSB Stockholm har rekryterat en ny chef för affärsområdet kommersiella lokaler inom HSB Stockholm. Han kommer närmast från Savills.


Tillförordnad vd för Kungsleden utsedd

Bolag Thomas Erséus lämnar vd-posten på Kungsleden i samband med årsstämman på torsdag.
I väntan på en permanent lösning har en tillförordnad vd utsetts.


Sprututbyten i modulbyggnader

Uthyrning Modulhusuthyrarna Temporent står för byggnaden när sprututbytesprogrammet för narkotikamissbrukare startar i Stockholm. Sprututbytena kommer ske i modulbyggnader på St Görans sjukhusområde på Kungsholmen. Temporent har levererat moduler av modellen Kubik till programmet.


Gannedahl lämnar Kungsleden

Karriär Kungsledens HR och Kommunikationsdirektör Cecilia Gannedahl går vidare för att bli vd för kommunikationsbyrån Springtime.


Kungsleden-fastighet Green Building-certifierad

Energi/miljö Kungsledens fastighet Plattan 4 i Kristianstad har certifierats enligt Green Building.


Kungsleden riskerar skattesmäll om 1,5 miljarder

Bolag Kungsleden har tagit emot en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen har funnit att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid externa förvärv för taxeringsåren 2006-2008. Ärendena har stora likheter med det så kallade ”Steen och Ström-fallet” där Förvaltningsrätten i Stockholm också avslog yrkat avdrag medan Kammarrätten i Stockholm senare medgav avdrag.


Tre nya i Kungsledens styrelse

Karriär På årsstämman den 18 april utser Kungsleden tre nya ledamöter i styrelsen.


Bryngelson lämnar - här är Kungsledens nya styrelse

Karriär Kungsledens ordförande Håkan Bryngelson har meddelat att han inte ställer upp för omval. Här är hans ersättare.