Image

Kungsleden: Förbättrat förvaltningsresultat – stort minus efter skattedomar

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat för andra kvartalet halvåret uppgår till 215 miljoner kronor (133), motsvarande 1,58 kronor per aktie.
Resultatet påverkas kraftigt av de negativa skattedomarna. En reservering om 1 640 miljoner leder till att resultatet landar på -1 465 miljoner kronor (261).


NP3 köper stort av Kungsleden

Transaktioner NP 3 köper 38 fastigheter av Kungsleden för 760 miljoner kronor.
Kungsleden lämnar därmed tio orter i Norrland och siktar nu på att bli en aktiv köpare igen.


Kungsleden lämnar Skövde

Transaktioner Kungsleden säljer tre mindre fastigheter i Skövde för 20 miljoner kronor, och lämnar därmed orten.


Kungsleden säljer till Aros Bostad på Gärdet

Transaktioner Kungsleden säljer fastigheten Tegeludden 16 på Gärdet till Aros Bostadsutveckling AB för 162 miljoner kronor. Fastigheten ingick i förvärvet från GE Capital Real Estate och försäljningen ger en vinst för Kungsleden på cirka 18 miljoner kronor.

Kungsleden lämnar Skövde

Transaktioner Kungsleden säljer tre mindre fastigheter i Skövde för 20 miljoner kronor, och lämnar därmed orten.


Kungsleden säljer hotell i Malmö

Transaktioner Kungsleden säljer en hotellfastighet i Malmö till Jägersro Förvaltnings AB för 91,5 miljoner kronor.


Kristina Sawjani, Anna Kullendorff, Johanna Skogestig och Ylva Sarby Westman diskuterar trender på transaktionsmarknaden på seminariet Fastighetskvinnan 2014.

Fastighetskvinnan: Fokus på transaktioner

Fastighetskvinnan En panel, bestående av tre transaktionschefer och en konsult, kommer att diskutera transaktionsmarknaden på seminariet Fastighetskvinnan 2014.


Kungsleden genomför stor energibesparing i Kista

Energi/miljö Kungsleden största fastighet i Kista kommer från och med hösten 2014 värmas och kylas med förnyelsebar geoenergi genom en skräddarsydd bergvärmeanläggning. Projektet görs i samarbete med energibolaget Eco2 Energy. Bedömd energibesparing gör att fastigheten kvalificerar sig för Green Building-certifiering.


Flexator bygger 25 studentbostäder i Linköping.

Flexator uppför industriella studentbostäder i Linköping

Bygg/Arkitektur Stadsdelen Ryd i Linköping kommer snart att få 25 stycken nya studentbostäder som byggs med industriell byggteknik i Småland. Byggföretaget Flexator som har fått i uppdrag att bygga dessa lägenheter som ska stå klara redan under 2014.


Kungsleden har mottagit negativa skattedomar

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har mottagit negativa domar från förvaltningsrätten avseende skattemål där bolaget är part. Den beräknade resultateffekten vid ett eventuellt negativt slutligt utfall beräknas uppgå till drygt 1,3 miljarder kronor. Kungsleden bestrider domarna och avser att överklaga till kammarrätten.


Sigillet köper ur Kungsledens GE-portfölj

Transaktioner Sigillet köper två fastigheter ur Kungsledens GE-portfölj. Värdet i affären uppgår till totalt 222 miljoner kronor.


Kungsleden rekryterar från Newsec

Karriär Kungsleden rekryterar en ny regionchef i Stockholm. Han kommer närmast från Newsec.


Kungsleden säljer två fastigheter i centrala Göteborg, bland annat Inom Vallgraven 16:21.

Kungsleden säljer ur GE-portföljen i Göteborg

Transaktioner Kungsleden säljer två fastigheter i centrala Göteborg. Fastigheterna ingår i den portfölj man köpte av GE Capital Real Estate i höstas. Den totala köpeskillingen uppgår till 157 miljoner kronor.


Kungsleden rekryterar områdeschef i Västerås

Karriär Kungsleden rekryterar Areli Rundqvist till den nyinrättade tjänsten som områdeschef i Västerås.


Kungsleden hyr ut 6 200 kvadratmeter i Tyresö

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett tioårigt avtal om cirka 6 200 kvadratmeter med Internationella Engelska Skolan i fastigheten Järnet 6 i Tyresö.


Rödkallen 11 i Malmö.

Kungsleden köper av Profi i Malmö

Transaktioner Kungsleden köper två fastigheter av Profi i Malmö för 66 miljoner kronor.


Henån 1:303 på Orust är en av fem handelsfastigheter som Kungsleden säljer till Redito.

Kungsleden säljer fem fastigheter och lämnar tre orter

Transaktioner Kungsleden fortsätter att renodla och optimera sitt fastighetsbestånd i enlighet med strategin och avyttrar fem mindre handelsfastigheter i fem kommuner. I och med affärerna lämnar Kungsleden helt tre orter. Försäljningspriset uppgår till 112 miljoner kronor.


Ökat förvaltningsresultat för Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat förbättrades och uppgick till 195 miljoner kronor (88), motsvarande 1,43 kronor (0,64) per aktie under årets första kvartal.


Gårda 19:10 och Järnbrott 168:1.

Kungsleden hyr ut i Göteborg

Uthyrning Kungsleden hyr ut i fastigheter som ingick i GE-beståndet i Göteborg.


Kungsleden hyr ut 7 900 kvadratmeter i Karlstad

Uthyrning Kungsleden hyr ut sammanlagt 7 900 kvadratmeter i Karlstads största industri- och logistikområde Örsholmen.


Kungsleden säljer ur GE-beståndet

Transaktioner Kungsleden fortsätter att renodla sitt bestånd och säljer tre fastigheter i Växjö för 185 miljoner kronor.