Image

CBRE rekryterar uthyrningschef för kontor

Karriär CBRE har rekryterat en uthyrningschef för kontor i Sverige. Hon kommer närmast från Kungsleden.


Kungsleden använder nanoteknik i miljöarbetet

Energi/miljö Kungsleden genomför just nu Sveriges största solfilmsprojekt baserad på nanoteknik och testar samtidigt nya takmaterial. Båda projekten genomförs i Västerås och syftar till att förbättra klimatet i Kungsledens fastigheter. Gemensamt för projekten är valet av nya tekniklösningar.


Kungsleden hyr ut i Västberga

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett treårigt avtal med Docu Solution om att hyra en kontors- och lagerlokal om 791 kvadratmeter i fastigheten Nattskiftet 15 i Västberga.


Kungsleden säljer 65 procent av Nordic Modular

Transaktioner Kungsleden säljer 65 procent av Nordic Modular Group till Inter Ikea Investments. Priset motsvarar en värdering av hela bolaget till 1,3 miljarder kronor.


Kungsleden säljer sista utlandsfastigheten

Transaktioner Kungsleden säljer sin sista utlandsfastighet, en industrifastighet i tyska Bergkamen, för drygt åtta miljoner euro, motsvarande 75 miljoner kronor.


Kungsleden hyr ut 1 600 kvadratmeter i Lund

Uthyrning Kungsleden hyr ut 1 600 kvadratmeter i fastigheten Studentkåren 7 i Lund till Lunds universitet som behöver logi till sina studenter.


Kraftigt ökat förvaltningsresultat för Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat för det tredje kvartalet ökade med 46 procent till 217 miljoner kronor (149), vilket motsvarar 1,81 kronor per aktie (1,31).


Kungsleden säljer sista hotellfastigheten

Transaktioner Kungsleden säljer två fastigheter i Täby för 130 miljoner kronor och fortsätter därmed att renodla sitt fastighetsbestånd i enlighet med den lagda strategin och säljplanen. I och med försäljningen lämnar man helt hotellsegmentet.


Kungsleden hyr ut i Växjö

Uthyrning Landstinget i Kronoberg utökar sina lokaler i Kungsledens fastighet Dockan 9 i Växjö.


Flexator tar fram nytt typhus för gruppboende

Bolag Flexator, en del av Nordic Modular som ägs av Kungsleden, har tagit fram ett nytt typhus – gruppboendet Dalhem.


Kungsledens nya huvudkontor på Kungsholmen.

Kungsleden flyttar till egenägd fastighet

Bolag Kungsleden har beslutat att flytta sitt huvudkontor till egna lokaler på Warfvinges väg 29-33 på västra Kungsholmen i Stockholm. Flytten beräknas ske i augusti/september 2015.


Sveaplan Centrum.

Kungsleden hyr ut i Eskilstuna

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett 15-årigt avtal om cirka 1 870 kvadratmeter till Södermanlands läns landsting i Sveaplan Centrum i Eskilstuna.


Kungsleden köper fullt uthyrt i Malmö

Transaktioner Kungsleden startar sin köpoffensiv genom att köpa fastigheten Julius 1 i centrala Malmö för 65 miljoner kronor.


Kungsleden säljer i Lidköping och Alvesta

Transaktioner Kungsleden fortsätter att renodla sitt fastighetsbestånd i enlighet med strategin och säljer fastigheterna Valhall 8 i Lidköping samt Alvesta 13:28 i Alvesta. Den totala köpeskillingen uppgår till knappt 62 miljoner kronor, vilket är i nivå med de bokförda värdena.


Kungsleden förlorar skatteprocess slutgiltigt

Bolag Högsta förvaltningsdomstolen avslår Kungsledens ansökan om prövningstillstånd för de domar i kammarrätten som erhölls den 1 april 2014. Eftersom prövningstillstånd inte beviljas har de erhållna domarna nu vunnit laga kraft.


Här är årets mest intressanta affärer

Fastighetskvinnan NAI Svefas analyschef Åsa Henninge kommer på seminariet Fastighetskvinnan att analysera de tre, i hennes tycke, mest intressanta transaktionerna på den svenska fastighetsmarknaden det senaste året – redan nu kan vi avslöja vilka affärer det rör sig om.
Seminariet hålls på Grand Hotel i Stockholm på onsdag om en vecka – sista anmälningsdag är i morgon.


NCC får bygguppdraget av Kungsleden

Bygg/Arkitektur Det blir NCC som får bygga om de 5 300 kvadratmeterna företagslokaler på Teg söder om centrum till en modern skola som öppnar höstterminen 2015. Kungsledens order är värd 48 miljoner kronor.


Internationella Engelska Skolan i Umeå.

Kungsleden hyr ut 5 300 kvadratmeter i Umeå

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett 16-årigt hyresavtal om cirka 5 300 kvadratmeter med Internationella Engelska skolan i Umeå.

NCC får bygguppdraget av Kungsleden

Bygg/Arkitektur Det blir NCC som får bygga om de 5 300 kvadratmeterna företagslokaler på Teg söder om centrum till en modern skola som öppnar höstterminen 2015. Kungsledens order är värd 48 miljoner kronor.


Kungsleden vill sälja Nordic Modular

Bolag Kungsleden har under sommaren inlett en process som syftar till försäljning av dotterbolaget Nordic Modular Group.


Kungsleden tar in 1,5 miljarder i emission

Ekonomi/Finansiering Kungsleden tar in 1,5 miljarder kronor i en företrädesemission. Pengarna ska användas för att realisera bolagets tillväxtplaner.