Image

Ny affärsenhetschef på Klövern

Bolag Karl Frisell, tidigare projektchef för region Stockholm på Klövern, har internrekryterats till en nyinrättad tjänst som affärsenhetschef Stockholm Norra.


Klövernägd industribyggnad blir universitetslokaler

Uthyrning Linköpings universitet planerar att flytta in en av Klöverns byggnader i centrala Norrköping, totalt 5 500 kvadratmeter. Sweco har fått projekteringsuppdraget.