Image

Klövern köper Nyckeln i Nyköping

Transaktioner Klövern köper gallerian Nyckeln i centrala Nyköping av Estea Sverigefastigheter 2 för 190 miljoner kronor.


Estea hyr ut 15 000 kvadratmeter i Eskilstuna

Uthyrning Estea Logistic Properties 5 har tecknat ett nytt hyresavtal, omfattande 14 450 kvadratmeter med EQT-ägda Musti ja Mirri Group i fastigheten Grönsta 2:49 i Eskilstuna.


Ny vd på Nyköpingshem

Karriär Christer Gustavsson går i pension efter 19 år som vd på kommunala Nyköpingshem. Han efterträds av Johan Eriksson, närmast från Graflunds.


Estea emitterar 380 miljoner till logistikbolag

Ekonomi/Finansiering Estea har emitterat kapitalandelsbevis och icke säkerställda obligationer för sitt helägda dotterbolag Estea Logistics Properties 5 AB för sammanlagt 380 miljoner kronor.


Estea förlänger teckningstid

Bolag Estea förlänger teckningstiden för sin pågående emission av kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB.


Esteas kapitalandelsbevis noteras i dag

Bolag Estea Sverigefastigheter 2 AB har kapitaliserats med totalt 109,6 miljoner kronor genom utgivande av kapitalandelsbevis, uppdelat i två emissioner. Spridningen i emissionerna uppgår till närmare 650 investerare.


Estea fick in 35 miljoner

Bolag Estea Sverigefastigheter (före detta Svensk Fastighetsfond) fick in 35,2 miljoner kronor i sin emission av kapitalandelsbevis till Estea Sverigefastigheter 2 AB.


Estea förlänger teckningstiden

Bolag Styrelsen i Estea Sverigefastigheter 2 AB, som är ett dotterbolag till Estea AB, har beslutat att förlänga teckningstiden i pågående emission till och med den 26 mars.
Anledning till förlängningen är att man vill möjliggöra för fler investerare att teckna. Investerare har påpekat att teckningstiden varit kort då sportlov påverkat eventuella beslutsprocesser. Den nya teckningstiden är förlängd till den 26 mars 2013. Handel på NDX beräknas starta under vecka 15.


Svensk Fastighetsfond byter namn och expanderar

Bolag Svensk Fastighetsfond byter namn till Estea AB till följd av en nordisk expansion och planerar en emission riktad till allmänheten.