Image

Nya ansvarsområden inom Peabs koncernledning

Bolag En justering av ansvarsområdena inom Peabs koncernledning har genomförts.


Tore Hallersbo lämnar Peab

Karriär Peabs vice vd Tore Hallersbo lämnar bolaget.


Peab med i konsortium som investerar i Northland

Bolag Peab investerar 25 miljoner dollar, motsvarande knappt 170 miljoner kronor, i det krisande gruvbolaget Northland.
Peab är med i ett konsortium, som tillsammans investerar 100 miljoner dollar.


Peab refinansierar fem miljarder

Bolag Peab har refinansierat befintliga kreditavtal på totalt 5,4 miljarder kronor med förfall i maj och september 2014 med en ny kreditfacilitet om 5,0 miljarder kronor med förfall den 1 september 2016.


Peabs vd avgår

Bolag Peabs vd Jan Johansson lämnar sitt uppdrag.
– I en allt tuffare tid för byggbranschen känner Jan Johansson att han inte är rätt person att leda verksamheten in i framtiden, säger Peabs styrelseordförande Göran Grosskopf.


Peab emitterar obligationslån

Bolag Peab har emitterat icke säkerställda obligationslån uppgående till en miljard kronor med löptider på tre, fyra och fem år. Transaktionerna har gjorts som så kallade private placements.