Image
Jesper Göransson, vd för Peab.

Peab drar tillbaka förslaget om utdelning

Bolag Peabs styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om ordinarie utdelning på 4,20 kronor per aktie i sin helhet.


Jörgen Lundgren.

Jörgen Lundgren blir vd för nytt Peab-bolag

Bolag Peab har bildat ett nytt fastighetsbolag med dess helägda färdigställda kommersiella fastigheter för att, som tidigare meddelats, dela ut det till aktieägarna. Den osäkerhet som råder i omvärlden gör dock att tidpunkten för utdelning och notering har skjutits fram till dess att situationen stabiliserats. Som ett steg i förberedelserna inför den planerade utdelningen och noteringen meddelar Peab att det nya fastighetsbolaget har fått en styrelse och ledning samt namnet Annehem Fastigheter. Den tidigare Norrporten- och Solnaberg-vd:n Jörgen Lundgren blir vd för det nya bolaget.


Jesper Göransson, vd för Peab.

Peab skjuter upp utdelning av fastighetsbolag

Bolag Peabs styrelse har beslutat att senarelägga extra utdelningen av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolag, som innehåller Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter och förslaget om extra utdelning kommer därför inte att föreläggas årsstämman i maj för beslut. Styrelsen kommer dessutom att använda tiden fram till kallelsen till årsstämman för att utvärdera förslaget till kontantutdelning.


Jesper Göransson och Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Peab Center Malmö slår upp portarna

Bolag Peab Center Malmö i Vintrie i södra Malmö har nu invigts. Därmed är det första huset färdigt i The Gate, som projektet kallas. Peab har både utvecklat och byggt det nya kontorshuset där flera av bolagets anställda i södra Sverige nu får en gemensam hemvist.


Jesper Göransson, vd för Peab.

Göransson: "Rätt läge att växa vidare"

Bolag Peabs vd Jesper Göransson ser förnöjt tillbaka på ett 2019 med fortsatt lönsamhet och berättar mer om planerna på att dela ut ett nybildat fastighetsbolag under andra delen av 2020.


Jesper Göransson, vd för Peab.

Peab delar ut nybildat fastighetsbolag

Bolag Peab planerar att dela ut ett nybildat fastighetsbolag, med fastigheter för 3,6 miljarder kronor, till aktieägarna.


Jesper Göransson.

Peabs resultat lägre än väntat

Bolag Peabs rörelseresultat kom in lägre än analytikerförväntningarna, bland annat beroende på engångskostnader i samband med förvärv.


Jesper Göransson, vd för Peab.

Peab har tecknat en ny revolverande kreditfacilitet om 7,4 miljarder kronor

Ekonomi/Finansiering Peab har refinansierat en kreditfacilitet på totalt 4,0 miljarder kronor med förfall september 2020 med en ny kreditfacilitet om 7,4 miljarder. Det nya avtalet löper till 16 september 2022 med möjlighet att förlänga löptiden med ett plus ett år.


Jesper Göransson, vd för Peab.

Peab: Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat

Bolag Peab ökar rörelseresultat och resultat före skatt medan orderingången minskar något under första halvåret.


Jesper Göransson, vd på Peab.

Peab: Lägre vinst än förväntat

Bolag Peab nådde inte upp till analytikernas Q4-förväntningar. Utdelningen höjs till 4,20 kr (4,00).


Så ska Peab få fart på bostadssidan

Bostäder Peab redovisade ett bättre resultat än väntat under andra kvartalet, trots att det forfarande går trögt på bostadssidan och 180 anställda varslades på bolagets Stockholmsavdelning. För Fastighetssverige berättar bolagets vd om hur man ska arbeta med att ta igen tappet framöver.


Peab: Bättre resultat än väntat

Bolag Peabs rörelseresultat för Q2 kom in något högre än analytikernas förväntningar. Även orderingången var bättre medan omsättningssiffrorna var lägre än förväntat.


Peab lyfter på rapport

Bolag Peab redovisar ett resultat per aktie på nästan sju kronor för helåret och höjer utdelningen till 4,00 kronor (3,60). Aktien stiger med tio procent på tisdagsmorgonen.


Starka siffror från Peab

Bolag Peabs Q1-siffror slog analytikernas förväntningar med råge.


Göransson: ”Akut kompetensbrist”

Bolag Peab-vd:n Jesper Göransson om kommande utmaningar i byggbranschen.


Peabrapport något under förväntningarna

Bolag Peabs Q2-rapport nådde inte upp till analytikernas förväntningar.


Positivt första kvartal för Peab

Bolag Peab visar upp ett fint första kvartal med ökad orderingång och förbättrad rörelsemarginal.


Peab höjer utdelning trots Mall of Scandinavia-nedskrivning

Bolag Peab höjer utdelningen till 2,60 kronor (2,25) per aktie.


Peab: Projektnedskrivning av Mall of Scandinavia om 800 miljoner kronor

Bolag Peab gör en nedskrivning om 800 miljoner kronor i det fjärde kvartalet – orsaken är att Mall of Scandinavia-projektet blev mycket dyrare än förväntat. Utdelningskapaciteten ska inte påverkas.


Fabege och Peab delar upp ägandet i Råsunda

Transaktioner Fabege och Peab delar sitt ägande på Råsundatomten – Peab förvärvar bostadsbyggrätterna och Fabege kontorsbyggrätterna och en kommersiell byggrätt.