Image
Ilija Batljan.

SBB: Höjer helårsprognosen – igen

Bolag SBB:s resultat för Q3 uppgick till 2,63 kronor per aktie (2,22). Bolaget höjer Q2-prognosen om resultat för helåret från 7,80 till 9,80 kronor per aktie.


Ilija Batljan och hans SBB köpte för över 36 miljarder under det första halvåret, och mycket mer ska det bli för att nå femårsmålet på 300 miljarder i fastighetsvärde.

Batljan: "Vi kan fortsätta växa men ändå leverera utdelning"

Bolag SBB meddelade tidigare i september att man har satt som mål att nå 300 miljarder i fastighetsvärde 2026. Under Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag för fastigheter som hölls under tisdagen pratade vd:n Ilija Batljan mer om målsättningen och eventuella hinder på vägen.


SBB:s vd Ilija Batljan på kapitalmarknadsdagen i Skellefteå.

Så ska SBB nå 300 miljarder i fastighetsvärde

Bolag Ilija Batljan om hur bolaget ska bli störst i Europa – utan att ta in nytt kapital.
Han berättar också vilket land som ligger närmast när det gäller europeisk expansion.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB uppdaterar Vision 2030: Ska bli klimatpositiva i hela värdekedjan

Bolag SBB har uppdaterat bolagets Vision 2030 som innebär en tydligt förhöjd kravställning avseende bolagets egna målsättningar inom hållbarhetsområdet. Till år 2030 ska SBB vara klimatpositiva i hela värdekedjan, samtidigt som fastighetsportföljen består av 90 procent sociala tillgångar och har klimatanpassats för att bemöta klimatrisker.


Ilija Batljan.

SBB siktar på 300 miljarder – inför månadsutdelning

Bolag SBB uppdaterar miljömål och finansiella mål. Styrelsen siktar på att föreslå årsstämman 2022 en utdelning om 1,32 kronor (1,00 i år) fördelat på tolv månadsvisa utdelningar.


Eric Johansson och Ilija Batljan.

SBB och Newsec förlänger partnerskap

Bolag SBB har sedan start uppvisat en mycket snabb expansion och har idag ett fastighetsbestånd värderat till 116,8 miljarder bestående av samhällsfastigheter i Norden samt bostäder i Sverige. Det förlängda avtalet med Newsec omfattar en femårsperiod i Sverige och tre år i Finland.


Fastigheten Borås Eldflugan 1 byter ägare från Cernera till SBB.

SBB köper av Cernera

Transaktioner SBB köper en vård- och omsorgsfastighet i Borås av Cernera.


Ilija Batljan menar att det finns enorma dolda värden inom SBB.

Här kan SBB ha 30–40 dolda miljarder

Bolag Batljan: "Enorm värdepotential som inte syns i balansräkningen."


Ilija Batljan.

SBB: Höjer prognos med 50 procent – utreder månadsutdelning

Bolag SBB:s resultat efter skatt för det första halvåret uppgår till 5,94 kronor per stamaktie (1,80).


Ilija Batljans SBB köpte 20 procent av JM av Obos, med Ingunn Andersen Randa som koncerndirektör. Men det var Sven-Olof Johansson som kom med affären till SBB, berättade Ilija Batljan i Penserpodden.

Han kom med JM-affären till Batljan

Bolag Sektorkollegan låg bakom att JM blev intressebolag i SBB.


Ilija Batljan.

SBB köper 70 procent av Unobo

Transaktioner Riksbyggen säljer 70 procent av Unobo till SBB. Det underliggande fastighetsvärdet är 6 900 miljoner kronor.
Det överenskomna aktiepriset är 2 064 miljoner kronor.


Ilija Batljan.

SBB emitterar sociala hybridobligationer om 500 miljoner euro

Ekonomi/Finansiering SBB har framgångsrikt emitterat en social evig hybridobligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden.


Ilija Batljan, vd för SBB.

Kartläggning: Bolagen där Ilija Batljan och SBB har ett finger med i leken

Bolag Ilija Batljans SBB fortsätter kliva in i tunga bolag. Efter storköpet i JM har Fastighetssverige kartlagt SBB:s innehav i branschen.


Ilija Batljan.

SBB köper 20 procent av JM för 4,56 miljarder

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har förvärvat 13 975 000 aktier i JM till en kurs om 326,30 kronor per aktie från Obos, motsvarande 4,56 miljarder kronor. Transaktionen motsvarar 20,08 procent av aktier och röster i JM, som därmed blir ett intressebolag till SBB. SBB:s förvaltningsresultat förväntas öka – baserat på JM:s resultat efter skatt för perioden april 2020-mars 2021 – med cirka 300 miljoner kronor på årsbasis som ett resultat av förvärvet.


Ilija Batljan har flera gånger jämfört SBB med digitala raketer som Sinch och Evolution vars spel Crazy Time har gjort succé världen över.

Batljan: "Ingen blir gladare än jag om räntorna stiger"

Bolag Ilija Batljan om norska Solon, Evolution-jämförelsen, Twitterhån och ränte- och inflationsutvecklingen.


Ilija Batljan.

SBB blir största ägare i norskt noterat bolag

Bolag SBB gör ett antal affärer med norska Solon och blir största ägare i bolaget, som avser att parallellnotera sig på Nasdaq First North under 2021.


Ilija Batljan.

SBB emitterar sociala obligationer om 750 miljoner euro

Ekonomi/Finansiering SBB har emitterat sociala icke-säkerställda seniora obligationer om 750 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationsemissionen var signifikant övertecknad.


Ilija Batljan.

Batljan redo att ta steget utanför Norden – och vill dubbla i Danmark

Bolag Efter att snabbväxande SBB blivit allt större – och passerat Castellum i fastighetsvärde – är Ilija Batljan och Co redo för nya jaktmarker. Dessutom vill bolaget dubbla sin danska portfölj – redan under 2021.


Ilija Batljan.

SBB: stark ökning i förvaltningsresultat – substansvärdet över 31 kronor

Bolag SBB spår resultat för helåret på drygt fem kronor.


Sebastian Harung, vd och grundare av Kameo, Jonas Ström, vd på ABG Sundal Collier och Ilija Batljan.

Ilija Batljan blir storägare i Kameo

Bolag Investeringsplattformen Kameo har genom en riktad nyemission fyllt på kassan med över 66 miljoner kronor. Den största delen tecknas av fastighetsentreprenören Ilija Batljans investeringsbolag. Kameo ska nu öka tillväxten och förstärka Kameos erbjudande till småsparare.