Image
Hyreskommissionen, under ledning av Stefan Attefall presenterar nu 23 förslag för att utveckla hyresrätten.

23 förslag för att utveckla hyresrätten

Bostäder Nu har Hyreskommissionen, under ledning av förre bostadsministern Stefan Attefall, kommit med sin slutrapport.
– Om hyresrätten inte ska bli en boendeform för bara resurssvaga människor måste hyresrättens villkor förbättras och upplåtelseformen utvecklas, säger Attefall.