Image

Danielsson får utökat ansvar på Castellum

Karriär Ulrika Danielsson utses till en nyinrättad tjänst som ekonomi- och finansdirektör (CFO) för Castellum AB.


Castellum: Stark tillväxt i förvaltningsresultatet

Bolag Castellums förvaltningsresultat ökar med elva procent i halvårsrapporten.


Briggen hämtar vd från Jernhusen

Karriär Nu har Briggen utsett en ny vd. Han kommer närmast från Jernhusen.


Castellum storköper i Halmstad

Transaktioner Castellum har via dotterbolaget Harry Sjögren köpt nio fastigheter i högskoleområdet i Halmstad. I förvärvet ingår landmärket Trade Center, den högsta byggnaden i Halmstad och även den högsta byggnaden mellan Malmö och Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 645 miljoner kronor.


Castellum höjer utdelningen igen

Bolag Castellum höjer utdelningen till 4,25 kronor per aktie – det är 16:e året i rad som Castellum höjer utdelningen.


Castellum förstärker med dotter-vd

Karriär Castellum rekryterar en person till den nyinrättade tjänsten affärsutvecklingschef. Han kommer närmast från posten som vd för ett av Castellums dotterbolag.


Topplistan – de trevligaste fastighets-vd:arna

Sverige Här är nio i topp-listan i Fastighetssveriges omröstning om Sveriges trevligaste fastighets-vd.


Kraftigt ökad vinst för Castellum

Ekonomi/Finansiering Castellum presenterar en mycket stark rapport med nästan ett fyrdubblat resultat för årets tredje kvartal.


Stenas utländska marknader – otrolig expansion och kris

Event Stena Fastigheters utländska marknader pendlar från starka expansionsmarknader – till krisande marknader med svindlande vakansgrader.
Bolagets vd Christel Armstrong beskrev läget på Lokalmarknadsdagen.


Under Lokalmarknadsdagen nästa vecka möts Christel Armstrong Darvik och Henrik Saxborn i en utfrågning om deras syn på marknadens utveckling.

Tungviktsmöte på Lokalmarknadsdagen

Event Under Lokalmarknadsdagen nästa vecka möts två av branschens tyngsta vd:ar i en utfrågning om deras syn på marknadsutvecklingen.


Projektuthyrning lyfter Castellum

Bolag Castellums förvaltningsresultat steg till 634 miljoner kronor (606) för det första halvåret.


Saxborn köper Castellumaktier

Bolag Castellums vd Henrik Saxborn har ökat sitt aktieinnehav i Castellum.


Eklandia uppför en 8 800 kvadratmeter stor kontorsbyggnad på Lindholmen åt Semcon.

Eklandias Semconinvestering 219 miljoner

Bygg/Arkitektur Eklandias investering i Semcons nya kontorsfastighet på Lindholmen uppgår till 219 miljoner kronor.


Stabil rapport från Castellum

Bolag Castellums delårsrapport var marginellt bättre än analytikernas förväntningar.


Han blir ny vd för Castellum

Karriär Nu är Håkan Hellströms efterträdare som vd för Castellum utsedd.