Image

Helsingborgshem säljer fem fastigheter

Transaktioner Helsingborgshem säljer fem fastigheter i Laröd till nybildade bostadsrättsföreningar.
Fastigheterna består av radhus och kedjehus och bedömdes väl lämpade för ombildning och flera intresseanmälningar förelåg från de boende.


NCC bygger för Rikshem i Helsingborg

Bygg/Arkitektur NCC har fått byggordern för Rikshems första nyproducerade hyresrätter i Helsingborg.
Ordervärdet för de 68 hyresrätterna är 80 miljoner kronor.


Åbrädden i Helsingborg vinner Rikshem-tävling

Event Rikshem och PRO har tillsammans med en jury utsett Åbrädden i Helsingborg till Bästa äldres boende. Priset på 50 000 kronor ska komma verksamheten och hyresgästerna till godo.


Sagax köper i Helsingfors

Transaktioner Sagax har förvärvat en lagerfastighet i Helsingfors för 28 miljoner kronor.


Tyréns först ut i nya Knutpunkten

Uthyrning Tyréns blev första hyresgäst att teckna sig för en lokal i den nya tillbyggnaden på Knutpunkten i Helsingborg, som ägs av Wihlborgs.


Briggen säljer för 26 miljoner

Transaktioner Briggen har sålt två fastigheter i Helsingborg för 26 miljoner kronor.


Rikshem köper mer i Helsingborg

Transaktioner Rikshem köper två fastigheter med 26 lägenheter i Helsingborg.


NCC bygger miljösmart höghus i Helsingborg

Bygg/Arkitektur NCC bygger Helsingborgshems första Miljöbyggnad på Fredriksdal. Ordern är värd 64 miljoner kronor.


Wihlborgs köper fyra och säljer en

Transaktioner Wihlborgs har köpt tre fastigheter i Helsingborg och en i Malmö. Samtidigt har en fastighet i Helsingborg sålts.


Wihlborgs bygger på Knutpunkten

Bygg/Arkitektur Wihlborgs bygger på Knutpunkten i Helsingborg. Nästan 9 000 kvadratmeter ny yta skapas, varav 7 639 kvadratmeter är nya kontorsytor. NCC har fått byggordern, värd 225 miljoner kronor.


NCC får bygguppdrag i Helsingborg

Bygg/Arkitektur I ett av Helsingborg snabbast växande bostadsområden, Gustavslund bygger NCC en grundskola och förskola för 120 barn och Fyrklöverns Montessori. Punktumgruppen är NCC:s uppdragsgivare.


Helsingborgshem byggstartar 191 lägenheter

Bygg/Arkitektur I dag tar Helsingborgshem det första spadtaget för Ringstorpshöjden, omfattande 191 lägenheter.


Problemhus sålt för 110 miljoner

Transaktioner Kronofogden sålde i går ett problemhus i Helsingborg på exekutiv auktion för 110 miljoner kronor.


Veidekke säljer i Helsingborg

Transaktioner Veidekke Bostad har sålt sitt flerfamiljshus med hyresrätter i Rydebäck, Helsingborg, till Niro Investment AB.


Isidorum köper 200 lägenheter

Transaktioner Isidorum, ett privat bolag med Linköping som bas, köper AB Hanso, innehållande 14 fastigheter med cirka 200 lägenheter i Linköping, Motala och Helsingborg.


NCC renoverar för Helsingborgshem

Bygg/Arkitektur Helsingborgshem ger NCC i uppdrag att renovera 108 50-talsbostäder. Genom renoveringen sänks energiförbrukningen med minst 30 procent.
Ordern är värd 45 miljoner kronor.


Hyresgäster registreras över hela landet

Juridik Tidigare i år har det kommit fram att kommunala bostadsbolag i Göteborg har fört register med känsliga uppgifter över sina hyresgäster. Nu visar det sig att bolag över hela Sverige gör samma sak.


Helsingborgshem: Möjliggör storsatsning på hyresrätten

Transaktioner Helsingborgshem ska använda kapitalet från försäljningen till att bygga nytt och rusta upp sitt bestånd.


Rikshem köper stort av Helsingborgshem

Transaktioner Rikshem köper 865 lägenheter av Helsingborgshem för 720 miljoner kronor.

Helsingborgshem: Möjliggör storsatsning på hyresrätten

Transaktioner Helsingborgshem ska använda kapitalet från försäljningen till att bygga nytt och rusta upp sitt bestånd.


Peab bygger om Olympia i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att genomföra ombyggnaden av fotbollsarenan Olympia i Helsingborg. Beställare är Kärnfastigheter i Helsingborg och den bedömda kontraktssumman uppgår till cirka 230 miljoner kronor.