Image

Willhem köper hela Wallenstams bestånd i Helsingborg

Transaktioner Willhem kommer successivt att överta Wallenstams fastigheter i Helsingborg. Avtalen omfattar totalt cirka 380 hyreslägenheter varav knappt hälften är under produktion. Beräknat fastighetsvärde vid färdigställande blir totalt cirka 1,3 miljarder kronor.


Skandia köper 30 000 kvadratmeter handel

Transaktioner Skandia Fastigheter utökar sitt bestånd på Väla, Helsingborg, genom förvärvet av Marknaden 2, med 30 000 kvadratmeter volymhandel.


Peab bygger ut Helsingborgs Sjukhus

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga den första etappen av en omfattande om- och tillbyggnad av Helsingborgs Sjukhus. Beställare är Region Skåne och kontraktssumman uppgår till 233 miljoner kronor.


Jula öppnar i Helsingborg

Uthyrning På torsdag slår Jula upp portarna för en ny butik i Väla Park i Helsingborg. Det blir Julas 46:e varuhus i landet.


Magnolia fortsätter satsningen i Helsingborg

Bostäder Magnolia Bostad bygger ytterligare två kvarter i Mariastaden i Helsingborg. Markanvisningen, med en bruttoarea om drygt 19 000 kvadratmeter, omfattar produktion av drygt 300 hyresrätter.


Wallenstam byggstartar i Helsingborg

Bostäder Nu byggstartar Wallenstam 110 lägenheter i kvarteret Stengläntan i Mariastaden i Helsingborg. Det blir ett levande kvarter som förutom lägenheterna kommer att rymma en ICA-butik på 1 800 kvadratmeter samt ytterligare närservice som exempelvis apotek och gym.


Redito växer i Sverige och Finland

Bolag Redito förstärker organisationen med två asset managers som närmast kommer från Axa och Newsec.


Wihlborgs köper i Helsingborg

Transaktioner Wihlborgs har genom en fastighetsaffär förvärvat kontors- och handelsfastigheten Stattena 7 i Helsingborg. Fastigheten, som är en del av Stattena Centrum, är strategiskt belägen längs Ängelholmsleden och omfattar cirka 6 200 kvadratmeter uthyrningsbar yta.


Wihlborgs säljer i Helsingborg

Transaktioner Wihlborgs säljer två äldre fastigheter i Helsingborg. Värdet i affären uppgår till 72,5 miljoner kronor.


Diligentia tar Rut & Circle till Helsingborg

Uthyrning Rut & Circle fortsätter sin expansion och satsning på egna konceptbutiker. I november är det Helsingborgs tur när man öppnar i Diligentias Väla Centrum.


Jefast hyr ut 2 000 kvadratmeter i Nya Söderpunkten

Uthyrning Jefast har, i samarbete med TAM Retail, hyrt ut 2 000 kvadratmeter till New YorK Legends, som öppnar restaurang och sportbar i Nya Söderpunkten i Helsingborg.


Akelius köper i Helsingborg

Transaktioner Akelius köper 82 lägenheter i Helsingborg för 82 miljoner kronor.


Willhem gör entré i Helsingborg

Transaktioner Willhem blir ny aktör på bostadsmarknaden i Helsingborg i och med ett köp av 610 hyreslägenheter.


Folksam köper bostadsfastigheter av Skanska

Transaktioner Folksam tecknar avtal med Skanska Hyresbostäder om köp av två bostadsfastigheter under produktion i Helsingborg, Mariaporten. Det underliggande fastighetsvärdet är 187,5 miljoner kronor.


Magnolia bygger i Helsingborg – säljer till Alecta

Transaktioner Magnolia Bostad ingår marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun för byggnation av 287 hyreslägenheter på fastigheten Slagan 1. Samtidigt tecknar Magnolia avtal med Alecta om försäljning av hyresrätterna. Avtalet bygger på ett överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande om 424 miljoner kronor. Marköverlåtelseavtalet förväntas vinna laga kraft inom fyra veckor, vilket är en förutsättning för affären.


Helsingborgshem utvecklar bostäder i Husensjö

Bostäder Helsingborgshem planerar för 60 nya lägenheter på Husensjö i Helsingborg. De nya bostäderna stärker hyresrätten i ett populärt område där andra upplåtelseformer dominerar i dag.


Hemköp till Nya Söderpunkten i Helsingborg

Uthyrning Axfood hyr cirka 2 100 kvadratmeter i Jefast galleria Söderpunkten i Helsingborg. Axfood har tecknat ett 10-årigt hyresavtal för en stor Hemköp-butik.


Första spadtaget för Maria Park

Bygg/Arkitektur I morgon tas det första spadtaget för den nya förskolan på Maria Stationsområde i Helsingborg som NCC bygger tillsammans med Punktumgruppen.


BSK och Fojab i samarbete om Helsingborgs Lasarett

Bygg/Arkitektur BSK Arkitekter ansvarar tillsammans med Fojab arkitekter för den stora omvandlingen av Helsingborgs Lasaretts stora huvudbyggnad. Uppdraget är ett resultat av partnernas överenskommelse om samverkan på vårdbyggnadsmarknaden i södra Sverige.


Serneke bygger mer i Helsingborg

Bostäder I början på mars blev byggkoncernen tilldelad ett kvarter i Oceanhamnen i Helsingborg. Nu har man även skrivit kontrakt med Helsingborgshem gällande nybyggnation av 76 bostäder i området Maria Gård.