Image
Marc von Melen.

Redito anställer tio

Bolag Under våren har Redito utökat organisationen och anställt tio personer för både sin svenska och finska verksamhet som ett led i att bolaget lagt om den externa förvaltningen till att i huvudsak omfatta teknisk och ekonomisk förvaltning.


Pilotage fortsätter att växa

Bolag Pilotage Development gör ytterligare tre nyckelrekryteringar till kontoret i Stockholm. De nya medarbetarna har alla tidigare jobbat med Mall of Scandinavia.