Image

Fastighetsprofiler nya storägare i SBB

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget har tecknat en avsiktsförklaring om att köpa hela Gimmel fastigheters bestånd i Sundsvall och bli delägare i det övriga beståndet. Genom köpet går också två fastighetsprofiler in som storägare i SBB.


Gimmel utökar i Sundsvall

Transaktioner Gimmel Fastigheter köper 150 lägenheter i Sundsvall och har därmed 700 lägenheter i staden.


Gimmel köper i Sundsvall

Transaktioner Gimmel Fastigheter, under ledning av Lennart Schuss, har köpt 470 lägenheter i Sundsvall.


Gimmel köpte i Bollnäs

Transaktioner Gimmel Fastigheters första förvärv handlar om ett bestånd i Bollnäs.


Lennart Schuss.

Gimmel Fastigheter i sitt första förvärv

Transaktioner Gimmel Fastigheter, under ledning av Lennart Schuss, köper 600 lägenheter. Det underliggande fastighetsvärdet är cirka 240 miljoner kronor.