Image
Andreas Gustafsson, vd för Götenehus Group

Götenehus varslar om ytterligare uppsägningar

Bolag Götenehus har, som den svenska småhusbranschen i stort, påverkats av det senaste årets ekonomiska utveckling. Hög inflation och stigande räntor har lett till en kraftigt minskad orderingång av bostäder som, i kombination med stora kostnadsökningar på byggmaterial, nu innebär att bolaget varslar om uppsägning av 25 kollektivanställda inom hustillverkningen vid den egna fabriken i Götene. Varslet beräknas leda till sänkta kostnader på årsbasis om 15 miljoner kronor.


Odenhuset i Trollhättan.

Götenehus köper två fastigheter värda en halv miljard

Transaktioner Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 530 miljoner kronor.


Andreas Gustafsson, vd för Götenehus Group

Efter varslet – den nya riktningen för Götenehus

Bolag "Det är fler som kommer behöva göra de här åtgärderna" säger Götenehus vd Andreas Gustafsson när Fastighetssverige ringer upp efter beskedet om att 25 medarbetare varslats. Det är en kortsiktig lösning på ett kortsiktigt problem. Men samtidigt satsar Götenehus på att tuffa tider betyder att de kan göra nya fastighetsförvärv.


Götenehus varslar inom småhusproduktionen

Götenehus varslar om uppsägningar

Bolag Det senaste årets kraftiga kostnadsökningar, tillsammans med stigande räntor och en orolig omvärld, har lett till en minskad efterfrågan på nyproducerade bostäder. Detta påverkar Götenehus anläggning i Götene. För att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna har bolaget idag varslat 25 medarbetare om uppsägning. Varslet berör främst tjänstemän och beräknas leda till sänkta omkostnader på årsbasis med cirka 20 miljoner.


Götenehus köper mark för radhusbyggande i Botkyrka.

Götenehus köper mark för radhusområde i Botkyrka

Transaktioner Genom avtal med Peab har Götenehus förvärvat mark i kvarteret Flygstationen 1 i Rikstens friluftsstad i Tullinge, Botkyrka kommun. Här kommer 43 radhus och parhus i bostadsrättsform att byggas.


Andreas Gustafsson, vd för Götenehus, om bolagets nya affärsområde och ambitionen framåt.

"Ska ge bättre direktavkastning och ökade fastighetsvärden"

Bolag Götenehus vd Andreas Gustafsson berättar för Fastighetssverige om hur det nya affärsområdet ska växa, vilka konkurrensfördelar man har på den heta transaktionsmarknaden och var man letar nya förvärv.


Hyresbostäder Staketet Skövde, Trähusstaden.

Götenehus växer med fastighetsutveckling

Bolag Götenehus satsar på egen utveckling och förvaltning av fastigheter och startar ett nytt affärsområde inom fastighetsutveckling. Den nya verksamheten innebär att äga och utveckla bostads- och samhällsfastigheter. Den långsiktiga bostadsförvaltningen bedrivs genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden.


Andreas Gustafsson.

Götenehus i flera affärer

Bolag Götenehus ökar ägandet i fastighetsbolaget Trähusstaden samt förvärvar två utvecklingsfastigheter i Trollhättan av Erik Hemberg Fastighets AB. Köpeskillingen för förvärven är 62,5 miljoner kronor. Götenehus säljer samtidigt en fastighet i Uddevalla till Erik Hemberg för 33,2 miljoner kronor, vilket innebär att nettoköpeskillingen uppgår till 29,3 miljoner kronor.


Kristina Gradin och David Ulinder.

Kristina Gradin ny chef för Götenehus bostadsutveckling

Karriär Götenehus har rekryterat Kristina Gradin som ny chef för Götenehus bostadsutveckling. Hon har en bakgrund från flera ledande roller inom Bonava, NCC och senast från Älvstranden Utveckling. David Ulinder som tidigare var chef för Götenehus bostadsutveckling övergår till en ny roll som teknik- och hållbarhetschef och kommer även fortsatt att ingå i ledningsgruppen.


Mattias Larsson ny CFO i Götenehus

Karriär Götenehus Group rekryterar Mattias Larsson som ny CFO. Han har en bakgrund i ledande roller inom Autoliv, Veoneer och Westcoast windows. Han tillträder januari 2022.


Götenehus bygger i Höör.

Götenehus bygger radhus i Höör

Bygg/Arkitektur I Sätofta, Höörs kommun, uppför Götenehus Brf Sätofta Hage med 28 bostadsrätter i två olika radhusutföranden om 80 och 106 kvadratmeter. Försäljningen är redan igång i samarbete med Fastighetsbyrån.


På Samsets ängar möts Tobias Lorentzon, affärsutvecklingschef Götenehus tillsammans med Reine Johansson, vd HSB Göta och Andreas Gustafsson, vd Götenehus.

60 radhus planeras i västra Jönköping

Bygg/Arkitektur Naturnära Samset, direkt väster om Jönköpings stadspark, får 60–70 nya radhus och parhus i trä. Inflyttningen sker redan 2023. Bakom planerna står bostadsutvecklaren Götenehus som har köpt marken av HSB Göta.
– Jönköping är i en spännande fas med stark tillväxt. Här vill vi gärna bidra med våra olika trähus. Nu startar vi på Samset. Förhoppningsvis kan vi bidra med många fler av våra hus i regionen, säger Andreas Gustafsson, vd Götenehus.


Exempel på radhus från Götenehus.

Götenehus förvärvar mark i Helsingborg

Bygg/Arkitektur I Månstorp, norr om Rydebäck planeras ett nytt bostadsområde med ett perfekt strategiskt läge. Bostadsområdet kommer att innehålla en blandning av fribyggartomter, flerbostadshus, kedjehus och radhus. Det är radhustomterna som Götenehus nu fått klartecken på att förvärva.


Götenehus bygger åt SHH Bostad.

Götenehus bygger bostäder åt SHH Bostad

Bygg/Arkitektur I Riksten i Botkyrka kommun kommer SHH att uppföra 54 bostäder i Brf Kaptenen. Nu står det klart att det blir Götenehus som får uppdraget att bygga bostäderna.


350 nya bostäder planeras i Bergtorp, Nykvarn.

Utvecklar bostäder i Nykvarn

Bygg/Arkitektur Swebostad har tillsammans med Gymer Fastigheter genomfört ett markförvärv i Bergtorp, Nykvarn. Området är en del av en större detaljplan om cirka 350 nya bostäder och tillåter en blandad byggnation av hyresrätter, bostadsrätter och friköpta tomter.


Stena bygger bostadsrättsradhus i Vega i Haninge.

Stena bygger vidare i Haninge

Bygg/Arkitektur I den snabbt växande stadsdelen Vega i Haninge, 20 minuter från city, bygger Stena Fastigheter nästa etapp av bostäder – 20 radhus i bostadsrättsform.


Götenesonen Andreas Gustafsson är tillbaka på Götenehus.

Borta bra Götene bäst

Karriär Götenehus tillträdande vd Andreas Gustafsson berättar för Fastighetssverige varför hjärtat tickar lite extra för sin nygamla arbetsgivare.


Andreas Gustafsson efterträder Claes Hansson som vd för Götenehus.

Han blir ny koncernchef för Götenehus

Karriär Andreas Gustafsson har utsetts till ny vd och koncernchef för Götenehus. Han efterträder Claes Hansson som varit vd sedan 2006 och som är föreslagen att väljas till ny ordförande i styrelsen.


Götenehus får bygga för Egnahemsbolaget i Gårdsten, Göteborg.

Götenehus får Gårdstensuppdrag av Egnahemsbolaget

Bygg/Arkitektur Egnahemsbolaget har tilldelat Götenehus uppdraget att bygga 38 radhus i bostadsrättsform på Saffransgatan i Gårdsten, Göteborg.


"Ännu en del i min palett"

Bolag Kristina Alvendal berättar om alla sina olika uppdrag, sin syn på branschen – och vad politiker och fastighetsaktörer bör lära av varandra.

Alvendal till Götenehus styrelse

Karriär Kristina Alvendal föreslås ta plats i styrelsen för Götenehus, noterat på First North.