Image
Henrik Hermanson.

Han blir vd för Furuparken

Bolag Henrik Hermanson blir vd och koncernchef för Furuparken Fastigheter AB med start den 23 september. Han kommer närmast från Brogripen Öst.


Furuparken köper i Täby

Transaktioner Furuparken har inom koncernen förvärvat fastigheten Fogden 11 på Fogdevägen i Täby.