Image

Fastator avyttrar sitt innehav i Konland

Transaktioner Företaget realiserar en avkastning om 252 procent under innehavstiden – kapital frigörs för att investera i fastighetsrelaterade bolag.


Fastator fortsätter köpa bolag

Bolag Efter att tidigare i höst ha köpt Nordic PM köper Fastator nu ytterligare ett bolag. Man har tecknat avtal om att indirekt förvärva 50 procent av Portvakten Industrifastigheter AB till en köpeskilling om 13,4 miljoner kronor. Bolaget äger sex större industrifastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 26 000 kvadratmeter i Ängelholm.


Fastator emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fastator har genomfört en obligationsemission om 250 miljoner kronor med en löptid om tre år. 


Fastator på väg att emittera nya företagsobligationer

Ekonomi/Finansiering Fastator har mandaterat Pareto Securities som finansiell rådgivare för att undersöka möjligheten att emittera företagsobligationer på den svenska marknaden.


Nordic PM säljs till Fastator

Transaktioner 100 procent av aktierna i Nordic PM säljs till Fastator för 14 miljoner kronor.


Hemsös analyschef till Fastator

Karriär Fastator expanderar sin verksamhet och rekryterar Daniel Wong Katzman till bolagets investeringsteam.


Fastator växer inom student- och temporärboende

Transaktioner Fastator köper 50 procent av aktierna i en portfölj bestående av 725 studentlägenheter om totalt 24 654 kvadratmeter i Blekinge, Småland, Skåne och Västra Götaland.


Fastator säljer sista fastigheterna

Transaktioner Fastator säljer sitt sista direktägda fastighetsinnehav och blir därmed landets enda renodlade börsnoterade investmentbolag med inriktning på fastighetssektorn.


Tobin köper fler tomträtter på Kungsholmen

Transaktioner Tobin Properties förvärvar tomträtterna till fastigheterna Gladan 6 och 7 i Stadshagen på västra Kungsholmen i Stockholm av Konland AB.


Fastator stärker substansvärdet

Bolag Fastators substansvärde uppgår i Q1-rapporten till 472,5 miljoner kronor (339,6), vilket motsvarar 33,57 kronor per aktie efter utspädning (28,30).


Fastators substansvärde 31 kronor

Bolag Fastator redovisar ett resultat för 2015 på 79,2 miljoner kronor (62,1).
Substansvärdet är 437,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 31 kronor per aktie.


Ny certified adviser för Fastator

Bolag Fastator, vars aktie handlas på Nasdaq First North, har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till ny certified adviser.


Offentliga Hus köper två fastigheter i Västra Götaland

Transaktioner Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har köpt och tillträtt två samhällsfastigheter i Västra Götaland från ett privat fastighetsbolag.


Fastator har fastighetsvärde om en dryg miljard

Bolag Fastators niomånadersrapport visar att bolagets innehav har ett underliggande fastighetsvärde om 1 800 miljoner kronor, varav Fastators andel uppgår till 1 025 miljoner kronor.


Offentliga Hus köper samhällsfastigheter i Norrtälje

Transaktioner Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har köpt och tillträtt Jungfrun 2, Jungfrun 3 och Hallsta 2:229 i Norrtälje från ett privat fastighetsbolag.


Carl Bildt tar plats i fastighetsstyrelse

Bolag Förre utrikesministern Carl Bildt föreslås ta plats i styrelsen i ett mindre, noterat fastighetsbolag.
Stora delar av styrelsen byts ut och ett flertal kända personer kommer att ingå i den nya styrelsen.


Daniel Hummel ny vd för Fastator

Karriär Daniel Hummel kommer närmast från Swedbank där han de senaste två åren har varit Head of Strategy för Swedbank Markets.


Fastator fullföljer omvänt förvärv

Bolag Fastator, med storägare som Mats Hulth, Joachim Kuylenstierna och familjen Adelsohn, fullföljer det omvända förvärvet med Rehact, noterat på First North.


Fastator tar över Rehact

Bolag Vid gårdagens stämma i Rehact togs beslut om det omvända förvärvet som tar Fastator – med bland andra Mats Hulth, Ulf Adehlson och Joachim Kuylenstierna – till First North.


Kända profiler vill ta bakvägen till First North

Bolag Fastator, med bland andra Mats Hulth, Ulf Adehlson, Joachim Kuylenstierna och Erik Adehlson, vill ta bakvägen till First North, genom ett omvänt förvärv av energisystembolaget Rehact.