Image

NP3 köper i Umeå

Transaktioner NP3 Fastigheter har förvärvat en fastighet om 11 300 kvadratmeter och en tomtareal om 23 700 kvadratmeter i Umeå. Det underliggande fastighetsvärdet är 96 miljoner kronor och hyresvärdet ligger på cirka 10,5 miljoner kronor på årsbasis.


Citycon och RED utvecklar i Umeå

Handel RED (Rico Estate Development) har ingått ett joint venture med Citycon avseende fastigheten Länken 1 i Umeå, belägen på det externa handelsområdet Ersboda.