Image

Semrén & Månsson satsar på byggherredrivna planer

Bygg/Arkitektur Ett snabbspår till produktion av nya bostäder, en mer sammanhållen process och tätare samverkan. Fördelarna med byggherredrivna planprocesser är flera. På Semrén & Månsson gör man nu arbetssättet till en naturlig del i utvecklingen av kontorets stadsbyggnadsstudio – och först ut är en detaljplan i centrala Lerum.


Semrén & Månsson stärker upp inom stadsbyggnad

Bolag Semrén & Månsson Arkitekter som vässar sitt erbjudande inom stadsbyggnad i både Stockholm och Göteborg.