Image

JM åker på skattesmäll

Juridik JM har förlorat ett skattemål i kammarrätten och riskerar att få betala tillbaka 167 miljoner kronor.


Newsec hjälper Estancia med lånefinansiering

Ekonomi/Finansiering Newsec har varit rådgivare avseende lånefinansiering i samband med Estancias, via underkoncernen Estancia Logistik, förvärv av åtta fastigheter.


Rikshem genomför en första obligationsemission

Ekonomi/Finansiering Rikshem har genomfört sin första obligationsemission, till en väldigt låg ränta. Obligationslånet ska bland annat användas till att amortera banklån.


Akelius obligationslån övertecknat

Ekonomi/Finansiering Investerarnas intresse för Akelius obligationslån var mycket stort och trots att det utökades med 100 miljoner kronor så övertecknades det kraftigt.


Och emitterar preferensaktier om dryg halv miljard

Ekonomi/Finansiering Fastpartner meddelar att man ska genomföra en emission av preferensaktier som ska tillföra bolaget cirka 505 miljoner kronor.


Balder emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Balder emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med en löptid om fyra år.


Klövern emitterar för ytterligare 500 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Klövern emitterar ytterligare 500 miljoner kronor under obligationslån nr 3, vilket innebär att obligationslånets rambelopp om 2 000 miljoner kronor därmed är utnyttjat till 1 150 miljoner kronor.


Stabil rapport från Akademiska Hus

Bolag Akademiska Hus redovisar stabila siffror för årets första kvartal.


Jernhusen genomför första emissionen i nyetablerat MTN-program

Ekonomi/Finansiering I januari upprättade Jernhusen ett MTN-program om sex miljarder kronor. Nu genomför man den första emissionen – om totalt 1,3 miljarder kronor.


Klövern emitterar säkerställd obligation

Ekonomi/Finansiering Klövern emitterar ett obligationslån om 700 miljoner kronor. Lånet är säkerställt av en portfölj med förvaltningsfastigheter i Karlstad.


Fastpartner räntesäkrar

Ekonomi/Finansiering Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har Fastpartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen.


Tenzings och Collectors första finansiering klar

Ekonomi/Finansiering Tenzing genomför det första juniorlånet inom ramen för samarbetet med Collector.


Cornerstone genomför refinansiering av sin största fastighet i Norden

Ekonomi/Finansiering Cornerstone har genomfört en lyckad refinansiering av sin största fastighet i Norden.


NLP refinansierar

Ekonomi/Finansiering NLP - Northern Logistic Property - har ordnat refinansiering för hela sitt bestånd, detta med hjälp av två svenska och två tyska banker.


Vinstfall för Peab – sänker utdelningen

Bolag Peab gör ett sämre resultat både för sista kvartalet och för helåret 2012 och sänker utdelningen.


Ny lånestruktur ger Akelius 30 miljoner om året

Ekonomi/Finansiering Genom att ta upp nya lån inom Akeliuskoncernen ska resultatet förbättras med 30 miljoner kronor om året.


Sagax: Svagt sista kvartal men starkt helår

Bolag Sagax presenterar ett minskat resultat för fjärde kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period året före. För hela 2012 presenterar man dock ett tredubblat resultat.


Atrium Ljungberg upprättar program för företagscertifikat

Ekonomi/Finansiering Atrium Ljungberg har upprättat program för emission av företagscertifikat med ett rambelopp uppgående till två miljarder kronor.


Peab har fordringar på 70 miljoner på krisande gruvbolag

Bolag Peab har utestående kundfordringar på cirka 70 miljoner kronor på det krisande gruvbolaget Northland Resources AB, som har ansökt om rekonstruktion.


Kraftigt ökat resultat för Jernhusen

Ekonomi/Finansiering Jernhusen presenterar i sin bokslutskommuniké bland annat ett kraftigt ökat resultat för 2012. En del av det ökade resultatet kommer från positiva skatteeffekter efter försäljningen av Kungsbrohuset.

Jernhusen på väg sälja sin del i Friends Arena

Transaktioner Jernhusen meddelar i bokslutskommunikén att man avser sälja sin del i de två bolag som äger och driver Friends Arena.