Image

Nettouthyrning och projekt lyfter Fabege

Bolag Fabege presenterar en stark rapport för årets tredje kvartal. Förbättringarna beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.


Willhem emitterar företagscertifikat

Ekonomi/Finansiering Som ett komplement till bolagets övriga finansiering har Willhem genomfört en första emission under ett nyupprättat program för företagscertifikat.


Balders emission fulltecknad

Ekonomi/Finansiering Balders emission av preferensaktier fulltecknades och bolaget får in 1 152 miljoner kronor.


ESS-upphandling för 15 miljarder igång

Ekonomi/Finansiering Den 4 december ska anbud för den första delupphandlingen för ESS i Lund lämnas in och efter utvärdering planeras kontrakt tecknas under våren 2014.
Den totala byggkostnaden beräknas till cirka 15 miljarder kronor.


Nu minskar konkurserna igen

Ekonomi/Finansiering Antalet företagskonkurser minskade med fem procent under september månad jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, det vill säga januari till september, är ökningen 6 procent. Störst konkursminskningar fanns inom transportbranschen och privata tjänsteföretag men många branscher uppvisade minskande konkurser. Samtidigt ökar antalet konkurser i Skåne, visar UC:s senaste konkursstatistik.


Hemsö etablerar MTN-program om sex miljarder

Ekonomi/Finansiering Hemsö etablerar ett MTN-program med en ram uppgående till sex miljarder kronor för upplåning på den svenska kapitalmarknaden.


Peab tar in 450 miljoner genom obligationslån

Ekonomi/Finansiering Peab har säkrat upp ny finansiering genom tre emissioner av obligationslån uppgående till totalt 450 miljoner kronor under det MTN-program som etablerades i februari 2012.


Finansierar med preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Balder emitterar nya preferensaktier för att finansiera förvärvet. Bolaget räknar med att ta in 1 152 miljoner kronor i emissionen.


SFF emitterar nytt obligationslån

Ekonomi/Finansiering SFF har emitterat nya obligationer om nominellt 230 miljoner kronor.


Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter har lånat 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt MTN-program.


Jernhusen tar in 200 miljoner

Ekonomi/Finansiering Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 200 miljoner inom ramarna för sitt MTN-program.


Estea genomför en tredje emission

Ekonomi/Finansiering Estea Sverigefastigheter 2 AB genomför en tredje emission med kapitalandelsbevis om maximalt 40,4 miljoner kronor.


PBB ordnar finansiering för Victoria Park

Ekonomi/Finansiering Deutsche Pfandbriefbank ordnar finansiering om 550 miljoner kronor för Victoria Parks bostadsportföljer i Linköping och Markaryd.


PBB och SEB refinansierar för Cornerstone

Ekonomi/Finansiering Deutsche Pfandbriefbank och SEB ordnar refinansiering av Cornerstones Nordic Retail Fund om 2 114 miljoner kronor.


Rikshem genomför miljardemission

Ekonomi/Finansiering Rikshem har genomfört en obligationsemission om en miljard kronor. Obligationen löper på 24 månader till en rörlig ränta om Stibor + 0,4 procent och är icke säkerställd.


Wihlborgs emitterar företagsobligationer för 250 miljoner

Ekonomi/Finansiering Wihlborgs har emitterat ytterligare 250 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden.


Stabilt halvår för Vasakronan

Ekonomi/Finansiering Vasakronans delårsrapport för årets första halvår är stabil med svaga ökningar på flera håll.


Storförlust för Ikano Invest

Ekonomi/Finansiering Ikeasfärens fastighets- och förvaltningsbolag Ikano Invest gjorde en storförlust förra året.


Hemsö höjer rambelopp på certifikatsprogram

Ekonomi/Finansiering Hemsö höjer rambeloppet på sitt certifikatsprogram från två till tre miljarder kronor.


Värdeförändringar lyfte Catenas resultat

Ekonomi/Finansiering Catena redovisar kraftigt förbättrade siffror för årets andra kvartal jämfört med motsvarande period förra året.