Image

Ny lånestruktur ger Akelius 30 miljoner om året

Ekonomi/Finansiering Genom att ta upp nya lån inom Akeliuskoncernen ska resultatet förbättras med 30 miljoner kronor om året.


Sagax: Svagt sista kvartal men starkt helår

Bolag Sagax presenterar ett minskat resultat för fjärde kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period året före. För hela 2012 presenterar man dock ett tredubblat resultat.


Atrium Ljungberg upprättar program för företagscertifikat

Ekonomi/Finansiering Atrium Ljungberg har upprättat program för emission av företagscertifikat med ett rambelopp uppgående till två miljarder kronor.


Peab har fordringar på 70 miljoner på krisande gruvbolag

Bolag Peab har utestående kundfordringar på cirka 70 miljoner kronor på det krisande gruvbolaget Northland Resources AB, som har ansökt om rekonstruktion.


Kraftigt ökat resultat för Jernhusen

Ekonomi/Finansiering Jernhusen presenterar i sin bokslutskommuniké bland annat ett kraftigt ökat resultat för 2012. En del av det ökade resultatet kommer från positiva skatteeffekter efter försäljningen av Kungsbrohuset.

Jernhusen på väg sälja sin del i Friends Arena

Transaktioner Jernhusen meddelar i bokslutskommunikén att man avser sälja sin del i de två bolag som äger och driver Friends Arena.


Fabege emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fabege emitterar ett obligationslån om 1 170 miljoner kronor med säkerhet i fastigheten Solna Uarda 5 – Vattenfalls nya huvudkontor – i Arenastaden.


CBRE: Återhämtning i Europa 2014

Ekonomi/Finansiering En gradvis återhämtning av de ekonomiska resultaten och företagens framtidstro lägger grunden till en starkare återhämtning på den europeiska fastighetsmarknaden under 2014, enligt CBRE.


Första emissionen i Swedavias obligationsprogram

Ekonomi/Finansiering Swedavia har genomfört en första emission om sammanlagt 1,5 miljarder kronor inom ramarna för det MTN-program som etablerades i december 2012.


Steen & Ström vinner
skattedom i Kammarrätten

Ekonomi/Finansiering Norska Steen & Ström har vunnit ett skatteärende mot Skatteverket. Fallet är identiskt med flera av de processer som Skatteverket driver mot Kungsleden.


Hemsö upprättar program för företagscertifikat

Ekonomi/Finansiering Hemsö har upprättat program för emission av företagscertifikat uppgående till två miljarder kronor. Bolaget har också tecknat en ny lånefacilitet om cirka 2,6 miljarder kronor, vilket innebär att hälften av Hemsös refinansieringsbehov under 2013 är säkerställt.


Tenzing samarbetar med Collector

Ekonomi/Finansiering Tenzing och kreditföretaget Collector har tecknat ett samarbetsavtal, som innebär att de inleder en satsning på fastighetsfinansiering, främst toppfinansiering efterställd senior bankfinansiering.

…och rekryterar finansieringsansvarig

Karriär Tenzing har rekryterat en medarbetare som blir ansvarig för bolagets satsning på fastighetsfinansiering.


Klövern räntesäkrar låneportfölj

Ekonomi/Finansiering Klövern har under slutet av 2012 och början av 2013 utnyttjat det historiskt låga ränteläget och räntesäkrat ytterligare 2,9 miljarder kronor av låneportföljen. Räntesäkringen har gjorts med ränteswappar med löptider på fem till tio år och en genomsnittlig ränta på 1,90 procent.


Hufvudstaden emitterar igen

Ekonomi/Finansiering Hufvudstaden har genomfört en tredje emission under bolagets MTN-program.


Hufvudstadens andra emission under MTN-programmet

Ekonomi/Finansiering Hufvudstaden har emitterat ett obligationslån på en halv miljard kronor under MTN-programmet.


Jernhusen upprättar MTN-program

Ekonomi/Finansiering Jernhusen upprättar ett MTN-program om sex miljarder kronor.