Image

Sju procents konkursökning i maj

Ekonomi/Finansiering Maj månad redovisar en ökning i antalet företagskonkurser med 7 procent. Totalt gick 688 företag i konkurs, att jämföra med 641 stycken samma månad föregående år, enligt UC.


Ytterligare ett bolag noterar preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Den 18 juni inleds handeln med ytterligare ett fastighetsbolags preferensaktier – den här gången på First North.


Jernhusen emitterar 300 miljoner i MTN-program

Ekonomi/Finansiering Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 300 miljoner kronor inom ramarna för sitt Medium Term Note-program.


Specialfastigheter emitterar obligationer för 250 miljoner

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter Sverige AB lånar 250 miljoner kronor på obligationsmarknaden inom ramen för sitt MTN-program.


Jernhusen tecknar kreditavtal om tre miljarder

Ekonomi/Finansiering Jernhusen har tecknat tre icke säkerställda kreditavtal om vardera 1 000 miljoner kronor med Handelsbanken, SEB och Nordea. Kreditavtalen har en genomsnittlig löptid om två år.


JM åker på skattesmäll

Juridik JM har förlorat ett skattemål i kammarrätten och riskerar att få betala tillbaka 167 miljoner kronor.


Newsec hjälper Estancia med lånefinansiering

Ekonomi/Finansiering Newsec har varit rådgivare avseende lånefinansiering i samband med Estancias, via underkoncernen Estancia Logistik, förvärv av åtta fastigheter.


Rikshem genomför en första obligationsemission

Ekonomi/Finansiering Rikshem har genomfört sin första obligationsemission, till en väldigt låg ränta. Obligationslånet ska bland annat användas till att amortera banklån.


Akelius obligationslån övertecknat

Ekonomi/Finansiering Investerarnas intresse för Akelius obligationslån var mycket stort och trots att det utökades med 100 miljoner kronor så övertecknades det kraftigt.


Och emitterar preferensaktier om dryg halv miljard

Ekonomi/Finansiering Fastpartner meddelar att man ska genomföra en emission av preferensaktier som ska tillföra bolaget cirka 505 miljoner kronor.


Balder emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Balder emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med en löptid om fyra år.


Klövern emitterar för ytterligare 500 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Klövern emitterar ytterligare 500 miljoner kronor under obligationslån nr 3, vilket innebär att obligationslånets rambelopp om 2 000 miljoner kronor därmed är utnyttjat till 1 150 miljoner kronor.


Stabil rapport från Akademiska Hus

Bolag Akademiska Hus redovisar stabila siffror för årets första kvartal.


Jernhusen genomför första emissionen i nyetablerat MTN-program

Ekonomi/Finansiering I januari upprättade Jernhusen ett MTN-program om sex miljarder kronor. Nu genomför man den första emissionen – om totalt 1,3 miljarder kronor.


Klövern emitterar säkerställd obligation

Ekonomi/Finansiering Klövern emitterar ett obligationslån om 700 miljoner kronor. Lånet är säkerställt av en portfölj med förvaltningsfastigheter i Karlstad.


Fastpartner räntesäkrar

Ekonomi/Finansiering Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har Fastpartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen.


Tenzings och Collectors första finansiering klar

Ekonomi/Finansiering Tenzing genomför det första juniorlånet inom ramen för samarbetet med Collector.


Cornerstone genomför refinansiering av sin största fastighet i Norden

Ekonomi/Finansiering Cornerstone har genomfört en lyckad refinansiering av sin största fastighet i Norden.


NLP refinansierar

Ekonomi/Finansiering NLP - Northern Logistic Property - har ordnat refinansiering för hela sitt bestånd, detta med hjälp av två svenska och två tyska banker.


Vinstfall för Peab – sänker utdelningen

Bolag Peab gör ett sämre resultat både för sista kvartalet och för helåret 2012 och sänker utdelningen.