Image

Alm Equity genomför riktad preferensaktie-emission

Ekonomi/Finansiering Alm Equity tar in 150 miljoner kronor genom en riktad emission av preferensaktier.


Atrium Ljungberg emitterar halv miljard under MTN-program

Ekonomi/Finansiering Atrium Ljungberg har genomfört en första emission om 500 miljoner kronor under sitt nyligen kommunicerade MTN-program.


Hemsö höjer ramen till fem miljarder

Ekonomi/Finansiering Hemsö höjer ramen på sitt certifikatsprogram till fem miljarder kronor.


Stabilt från Hufvudstaden

Ekonomi/Finansiering Hufvudstaden presenterar en stabil rapport för årets tredje kvartal.


Nästan en miljard upp för Vasakronan

Ekonomi/Finansiering Vasakronan presenterar en stark rapport för årets tredje kvartal. Bland annat ökar man resultatet efter skatt med nästan en miljard kronor.


Mer än fördubblat resultat för Balder

Ekonomi/Finansiering Balder presenterar en kanonrapport för årets tredje kvartal.


Sämre än väntat från Skanska

Bolag Skanska presenterar en sämre rapport än väntat för årets tredje kvartal.


Akelius emission övertecknad

Ekonomi/Finansiering Intresset för Akelius emission var stort och har övertecknats.


Starkt kvartal för Wallenstam

Bolag Wallenstam presenterar en stark rapport för årets tredje kvartal.


Hemsö emitterar halv miljard under sitt MTN-program

Ekonomi/Finansiering Hemsö har genomfört en emission om 500 miljoner kronor under MTN-programmet.


Hufvudstaden dubblar sitt MTN-program

Ekonomi/Finansiering Hufvudstaden har ett MTN-program med en ursprunglig ram om två miljarder kronor. Styrelsen har nu beslutat om och genomfört en utökning av låneprogrammet med två miljarder kronor till fyra miljarder kronor.


Specialfastigheter tar upp 250 miljoner kronor i obligationslån

Ekonomi/Finansiering Ett obligationslån om 150 miljoner kronor utbetalades den 26 septembermed återbetalningsdag den 26 september 2016. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibors tremånadersränta + 0,185 procent.


Sagax emitterar 300 miljoner

Ekonomi/Finansiering Sagax har emitterat 300 miljoner kronor under obligationslån 2013/2018. Totalt är därmed 500 miljoner kronor av rambeloppet om 600 miljoner kronor utnyttjat.


Atrium Ljungberg etablerar MTN-program om tre miljarder

Ekonomi/Finansiering Atrium Ljungberg har beslutat att etablera ett MTN-program med en låneram om tre miljarder kronor.


Stadig rapport från NCC

Ekonomi/Finansiering NCC rapporterar stadiga siffror för årets tredje kvartal.


Nedåt för JM:s tredje kvartal

Ekonomi/Finansiering JM presenterar en svagare rapport än väntat för årets tredje kvartal.


Kungsleden vände minus till plus

Ekonomi/Finansiering Kungsleden levererar en stark rapport för årets tredje kvartal. Bland annat ökade man resultatet från minus 13 miljoner kronor för motsvarande period förra året till ett plusresultat om 214 miljoner kronor i år.


Catella: Växande riskaptit

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi för tredje kvartalet 2013 visar att kreditmarknadssentimentet steg igen jämfört med föregående kvartal. Credis huvudindex ökade med 4,4 punkter till den högsta noteringen hittills på 69,3 och den positiva trenden återspeglas både i index för nuvarande läget och framtidsförväntningar.


Hemsö emitterar obligationer för en miljard

Ekonomi/Finansiering Hemsö har genomfört en första emission om en miljard kronor under sitt MTN-program.


Kraftigt ökad vinst för Castellum

Ekonomi/Finansiering Castellum presenterar en mycket stark rapport med nästan ett fyrdubblat resultat för årets tredje kvartal.