Image

Diös säljer till BRF i Östersund

Transaktioner Diös säljer fastigheten Solögat 12 till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening.


En fortsatt positiv trend för Diös

Bolag De förvärv som Diös genomförde under fjärde kvartalet 2010 får nu genomslag på resultatet.


”Samtliga nyckeltal överträffar målen”

Bolag Diös redovisar en positivt första kvartalsrapport.
- Samtliga nyckeltal överträffade våra finansiella mål, säger vd Christer Sundin.


Diös intresserat av att köpa Norrvidden

Transaktioner Enligt Diös blivande ordförande Bob Persson är bolaget intresserat av att förvärva Norrvidden.


Diös säljer i Piteå

Transaktioner Diös säljer åtta fastigheter i Piteå. Köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 64,2 miljoner kronor.


Diös säljer vidare Alloktonfastighet

Transaktioner Diös säljer en mindre fastighet, som ingick i beståndet bolaget köpte av Allokton i Borlänge i december.


Paulsson lämnar ordförandepost i börsbolag

Bolag Erik Paulsson lämnar ett av sina uppdrag som börsordförande. Hans efterträdare är utsedd.


Uppåt för Diös

Bolag Diös resultat efter skatt för 2010 uppgick till 233,9 miljoner kronor (105,5). Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 173,9 miljoner kronor (-52,4).


Brinova säljer i Diös

Bolag Brinova sålde under tisdagen 250 000 B-aktier i Diös.
Köpare är familjen Bengtsson, som bland annat har drivit Dalarnas Tidningar.


Alloktons konkursfastigheter sålda

Transaktioner De fastigheter i Falun, Borlänge och Söderhamn som ingick i Allokton-konkursen i höstas är nu sålda. Köpeskillingen blev 413,5 miljoner kronor.


Diös säljer till BRF

Transaktioner Diös säljer en fastighet till Östersund till en bostadsrättsförening för 36 miljoner kronor.


Diös köper i Luleå

Transaktioner Diös köper en projektfastighet i Luleå för 14 miljoner kronor.