Image

Ny regionchef på Tyréns

Bolag Tyréns fortsätter göra förändring i sin organisation och utser Andreas Brehm Fredin till ny regionchef för Tyréns region öst.


Cecilia Granath blir Sverigechef när Tyréns bildar koncern

Bolag Tyréns förstärker på hemmamarknaden och utser Cecilia Granath till Sverigechef. Samtidigt bildar bolaget koncern med syfte att ytterligare bredda erbjudandet på den nordeuropeiska marknaden.


”Handlar om olika tolkningar”

Juridik Jernhusen om nederlaget i mark- och miljööverdomstolen – tvisten med Uppsala kommun. ”Så klart väldigt olyckligt”.


De får projektera Slussen

Bygg/Arkitektur Tyréns, ELU-konsult, Helenius, Rejlers, Tikab, Structor och White är det vinnande konsultlag som tilldelats projekteringen av bygghandling samt förfrågningsunderlag för delområdena Land och Vatten i Slussen, Stockholm.