Image

CPPIB går in i Citycon

Bolag Citycon genomför en riktad nyemission på cirka 200 miljoner euro (1,8 miljarder kronor) till CPPIB, som samäger Kista Galleria tillsammans med Citycon. CPPIB äger därmed 15 procent av Citycon.
Efter den riktade emissionen tar Citycon in ytterligare 200 miljoner euro genom ännu en nyemission.


Stort bibliotek till Kista Galleria

Uthyrning Ett stort bibliotek, omfattande 2 400 kvadratmeter ska stå klart i Kista Galleria i augusti 2014.


DNB säljer Kista Galleria

Transaktioner DNB Group säljer Kista Galleria för cirka 4,6 miljarder kronor.