Image
Till vänster i bild, Fredrik Källgren och till höger, Marcus H:son Lindfors.

Lokal aktör bygger över 100 hyresbostäder i Skåne

Bygg/Arkitektur Det lokala företaget CLC Housing uppför över 100 hyresbostäder i Skåne – med en hjälp av en unik byggteknik och finansiering från allmänheten