Image
Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna

Hälften av cheferna upplever machokultur

Sverige Nästan hälften av cheferna inom samhällsbyggnad uppfattar att det finns machokultur på jobbet. Diskriminerande skämt är det enskilt största problemet: 7 av 10 chefer anser att det skämtas grovt. Det visar Byggchefernas Machoindex som lanseras idag – ett mätverktyg utvecklat i samarbete med forskare och tillgängligt för alla.


Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna

Olika mycket jämställt i samhällsbyggnadssektorn

Sverige Trots att fastighetsbranschen utpekats som jämställd är den bara aningen bättre än medianen för alla branscher i Sverige. På vissa delområden har byggbranschen kommit längre. Mest jämställd av alla delbranscher inom samhällsbyggnad är el/energi. Det visar en ny rapport från Byggcheferna i samarbete med Nyckeltalsinstitutet.


Fastighetsmarknadsdagen Uppsala
Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala – om korruption inom samhällsbyggnadssektorn

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna berättar på UKK den 9 oktober om korruptionen inom bygg- och samhällsbyggnadssektorn.


Byggcheferna deltar på Pride för första gången. Bland annat håller Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel i ett föredrag i samarbete med RFSL.

Byggcheferna debuterar på Pride

Bolag För första gången deltar Byggcheferna, branschföreningen för ledare i samhällsbyggnad, i Pride Stockholm.


"Byggbranschen är för bögar"

Bygg/Arkitektur I dag är det internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi. Byggcheferna och RFSL uppmärksammar i gemensam kampanj att det bara finns ett fåtal öppna hbtq-personer i byggbranschen.


Brister i jämställdhet orsakar brist på byggchefer

Bygg/Arkitektur Organisationen Byggcheferna har genomfört undersökningar som visar att bristen på byggchefer om tio år kommer att hota tillväxten och byggandet av Sverige – och att fler kvinnor i branschen skulle vara en lösning på kompetensbristen.