Image

Stora Hållbarhetsdagen Göteborg - 1 December 2022

Årets mötesplats om värdeskapande hållbarhetsarbete i bygg-/fastighetsbranschen

01 dec 2022

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.


Program Stora Hållbarhetsdagen Göteborg 2022

09.00 Välkommen!

Karin Klingenstierna
, moderator
Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News

09.10 Inledning: Omställningen måste accelereras
Krisen i Europa och en allt djupare lågkonjunktur tvingar oss till en snabb omställning för att klara kommande, och framförallt, nästa vinter. Energianvändningen behöver minska på ett sätt vi aldrig tidigare skådat. Bygg- och fastighetssektorn spelar här en nyckelroll för att framtidssäkra samhället. Det är dags att sluta fokusera på nya lyxlägenheter i betong och i stället hjälpa människor att isolera, integrera solpaneler och återanvända material. Vad krävs för att förändringen ska gå fort nog och vilka utmaningar och möjligheter innebär det för företagen i branschen?
Isadora Wronski, senior strateg, systemomställning, Greenpeace

09.25 Makroanalys – hur hållbar är egentligen den nya ekonomin?

Allting tyder på att vi måste ställa om till en grön ekonomi. Hur går den ekvationen ihop med stigande räntor och höjda kostnader för hushållen? Vilka är de goda exemplen och kommer vi att lyckas?
Luis Gemzell, makroekonom, Länsförsäkringar Bank

09.50 Analys – fastighetsmarknaden i dag

Handeln har det svårt medan bostäder, samhällsfastigheter och logistik snarare har fått en boost av pandemin. För kontor har läget sett mer osäkert ut. Men hur ser det ut nu när vi är på väg in i, eller inne i, en ekonomisk kris? Och hur ser förhållandet mellan certifierade vs. icke certifierade fastigheter ut? Här ges en överblickande analys av segmenten på den svenska fastighetsmarknaden.
Henrik Roderhult, regionchef, Värdering och Strategisk Analys, Newsec

10.15 Hållbarhetsarbetet i regionen

Hållbarhetsfrågorna ligger högt på BRG:s agenda och de själva har anpassat sitt arbete för att fler företag ska börja jobba mer med hållbarhet i verksamheten. Hur kan det lokala näringslivet hjälpa regionens bolag att i varje steg tänka hållbart?
Eva-Lena Albihn, vice vd och hållbarhetschef, Business Region Göteborg

10.35 Fika- och mingelpaus

11.05 Klimatneutralitet i hela värdekedjan

Plant och Wallenstam har tecknat ramavtal för beräkning av klimatpåverkan i flera skeden av bolagets byggprojekt. Hittills omfattas cirka femton nyproduktioner i exempelvis stadsutvecklingsprojektet Kallebäcks terrasser i Göteborg.
Pelle Tunell, vd, Plant An Idea
Karin Mizgalski, hållbarhetschef, Wallenstam

11.25 FN:s Globala mål för hållbar utveckling – hur översätts de till praktiskt arbete i projekt?

De globala målen är något vi alla är överens om att vi bör arbeta mot. Men hur gör vi det?
Här vägleder AFRY:s hållbarhets- och klimatexperter kring målen för tydliga åtgärder i arbetet i samhällsbyggnadssektorns vardag.
Clara Lindell, hållbarhetsansvarig, Projektledning, AFRY
Camilla Fransson, klimatrådgivare, Cost Management, AFRY

11.45 Panelsamtal: Skissa klimatsmart

Effekterna av klimatförändringarna gör sig allt mer påminda – det kommer utan tvekan krävas en radikal omställning för att vända utvecklingen. Vilken roll spelar egentligen arkitekturen för att skapa en klimatpositiv framtid?
Joakim Kaminsky, vd/delägare, Kaminsky Arkitektur
Sophie Dufva, arkitekt SAR/MSA, regionchef, Semrén & Månsson
Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter
Rasmus Ekberg, vd/medgrundare, Prodikt (Carbonzero AB)

12.10 Lunch- och mingelpaus

13.10 Hur mäter man socialt hållbara platser?
Fastighetssektorn går från att förvalta hus till att utveckla hållbara stadsdelar. Ett bolag som går i bräschen för detta är Atrium Ljungberg. Saga Jernberg, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg, berättar om bolagets högt uppsatta mål och hur de tagit fram ett index för att mäta hur hållbara deras platser egentligen är. Det gäller allt från ekosystem och identitet till trygghet och delaktighet. Verktyget används bland annat på Lindholmen i Göteborg.
Saga Jernberg, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg

13.30 Utmaningar och möjligheter för återbruk av installationer och brandskydd

Återbruk är en viktig faktor för omställning till cirkulärt byggande. Omställningen i branschen har börjat och intresset är stort. Initialt har fokus varit på produkter som betraktas som relativt enkla att återbruka, men för att få till en verklig skillnad behöver fler produkter omfattas av vad som ingår i återbruk idag. Bengt Dahlgrens Cecilia Wetterqvist och Louise Holmstedt berättar här om vad som behöver beaktas vid återbruk av installationer och produkter och material med brandtekniska egenskapskrav.
Cecilia Wetterqvist, brand- och riskhanteringsingenjör, Bengt Dahlgren
Louise Holmstedt, avdelningschef, hållbarhet/miljö, Bengt Dahlgren

13.50 Grön finansiering – affärsnytta och hållbarhetsarbete på samma gång

Sverige ligger i framkant vad gäller grön finansiering – nästan var fjärde obligation som ges ut är grön. Och på många sett är fastighetsbolagen drivkraften i den här utvecklingen. Hur ser staden och fastighetsbolagen på det här och hur påverkas detta av den ekonomiska krisen vi befinner oss i – vad väntar runt hörnet?
Fredrik Sjudin, CFO, Platzer
Jakob Nilsson, CFO, Stena Fastigheter
Fredrik Block, portföljförvaltare, Göteborgs stad
 
14.15 Fika- och mingelpaus

14.45 Digitaliseringen och automationens roll i omställningen

Bygg- och fastighetsbranschen representerar hälften av världens tillgångar. Samtidigt vet vi att branschen står för närmare 40 procent av energiförbrukningen och genererar 30 procent av alla CO2-utsläpp. Hur kan digitalisering och automation bidra till att göra samhället i allmänhet och bygg-/fastighetssektorn i synnerhet mer hållbar? Och hur jobbar aktörerna i branschen med detta?
Petter Bengtsson, vd, Zynka Group
Cecilia Rihm, Energy Product Manager, Nordomatic
Tove Lindblad, sustainability lead Sweden, Trimble

15.10 Vilka regler måste fastighetsägarna följa?

EU:s taxonomiförordning började att gälla i januari. Vad har den nya regleringen inneburit och hur påverkas fastighetsbolagen? Här rätas frågetecknen om gällande status ut. Och vilka andra redovisningskrav kommer vi att få se i framtiden?
Mattias Johansson, partner och auktoriserad revisor, KPMG

15.30 Avslutningspanel: Hållbarhet i framtiden – visioner och breda tankar
Det som började med miljötänk har genom åren breddats och i dag pratar vi ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet eller ESG, environmental, social och governance. Hur kommer hållbarhetsarbetet att förändras de kommande åren. Vilka nya aspekter (och därmed affärsmöjligheter och -risker) kommer att ingå i framtidens hållbarhetsbegrepp?
Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, Sweco
Henrik Saxborn, styrelseledamot, AMF Fastigheter, Sjunde AP Fonden mfl.
Sophie Nachemson-Ekwall, PhD, expert inom social hållbarhet, rapportering & finansiering, PWC
Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum
Niklas Sparw, divisionschef, NCC Building

Stora Hållbarhetsdagen Göteborg 2022

Var: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

När: 1 december 09.00–16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.

Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:Partners: