Image

Globalt jättebolag inom logistik bildas

Bolag Två globala logistikjättar - varav den ena har ett stort svenskt bestånd - slås samman och bildar ett bolag med en sammanlagd portfölj om cirka 55,7 miljoner kvadratmeter lager- och logistikyta.