Image

Wallenstam samarbetar och hyr ut

Uthyrning Wallenstam hyr ut 2 000 kvadratmeter i Göteborg till ett företag som ska hjälpa Wallenstam att energioptimera den aktuella fastigheten plus fem andra i Göteborg.


Derivat tyngde Wallenstams resultat

Bolag Wallenstams vinst för årets tredje kvartal är nästan 100 miljoner kronor lägre än motsvarande period förra året. Främst som en effekt av negativa värdeförändringar på finansiella derivatinstrument.


Wallenstam får markanvisning i Norra Djurgårdsstaden

Bygg Wallenstam har tecknat markanvisningsavtal med Stockholms stad för nybyggnation av 150 lägenheter med inriktning mot studenter i Ängsbotten, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.


Fastighetsbolag utsett till Årets börsbolag

Bolag För andra året i rad vinner samma fastighetsbolag tävlingen Årets börsbolag.


Fastighetsbolag har bästa ir-webben och delårsrapporten

Event Aktiespararna och Kanton har utsett de bästa årsredovisningarna och ir-webbplatserna.
Ett fastighetsbolag var i topp på båda listorna.
Se fastighetsbolagens placeringar här.


Nytt partnerskap bildat i Bergsjön

Bolag Ett fastighetsägarpartnerskap har bildats i Bergsjön, Göteborg.
Bland ägarna finns bland andra Wallenstam och Västerstaden. Siktet är inställt på att genomföra en bomässa i Bergsjön i samband med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.


Wallenstam bygger i centrala Stockholm

Bygg Wallenstam har påbörjat förarbetet med byggnationen av 61 bostadsrätter på Grev Turegatan 8 på Östermalm. Den befintliga fastigheten ska nu rivas till förmån för en ny fastighet på tio våningar som beräknas vara färdigställd hösten 2013. Boarean i fastigheten kommer att öka från dagens drygt 2 100 kvadratmeter till 4 700 kvadratmeter.


Wallenstam säljer till BRF

Transaktioner Wallenstam säljer en fastighet i Linnéområdet i Göteborg till en bostadsrättsförening. Köpeskillingen överstiger värdering med drygt 20 procent.


Stabilt från Wallenstam

Bolag Wallenstam redovisar ett bra resultat för årets andra kvartal, och överträffar analytikernas förväntningar.


Wallenstam säljer Hässelbyhotell

Transaktioner Wallenstam säljer det så kallade familjehotellet i Hässelby för 300 miljoner kronor till familjen Bengt Lindén. Köpeskillingen överstiger värdering med cirka 15 procent.


Wallenstam köper för en
dryg halvmiljard i Göteborg

Transaktioner Wallenstam köper fem cityfastigheter om cirka 22 400 kvadratmeter i Göteborg. Värdet på affären uppgår till 585 miljoner kronor.


Stendörren köper stort av Wallenstam

Transaktioner Stendörren köper fem fastigheter med 1 528 lägenheter av Wallenstam i Husby.
Köpeskillingen är 875 miljoner kronor, vilket är i nivå med värdering.


Fred Perry öppnar på Avenyn

Uthyrning Fred Perry öppnade i helgen en konceptbutik på Avenyn 22 i Göteborg.


Wallenstam överklagar miljardupptaxering

Juridik Förvaltningsrätten har beslutat att inte ändra Skatteverkets beslut gällande upptaxering om 1 473 miljoner kronor. Skattekravet på Wallenstam uppgår till 412 miljoner kronor. Wallenstam kommer att överklaga till kammarrätten.


Starkt resultat från Wallenstam

Bolag Wallenstam ökar hyresintäkterna för årets första kvartal med sju procent jämfört med förra året.
Resultatet uppgår till 149 miljoner kronor (39), vilket motsvarar tre kronor per aktie (1).


Wallenstam bygger i Mölnlycke

Bygg I dag tar Hans Wallenstam, tillsammans med Annette Eiserman-Wikström kommunstyrelsens ordförande i Härryda, det första spadtaget till 100 lägenheter i centrala Mölnlycke.


Wallenstam köper
för 145 miljoner

Transaktioner Wallenstam köper genom bolag en central bostads- och butiksfastighet i Mölnlycke. Köpeskillingen uppgår till 145,5 miljoner kronor.


Ebab rekryterar från Wallenstam

Karriär Ebab Installationsteknik rekryterar en ny vd från Wallenstam.


Wallenstam förlänger affärsplanen

Bolag Som en effekt av finanskrisen förlänger Wallenstam affärsplanen med ett år utan att revidera vare sig mål eller ledstjärnor. Det övergripande målet är nu arr nå ett substansvärde om 300 kronor år 2013. Substansvärdet den 31 december låg på 225 kronor per aktie.
Wallenstam höjer nu utdelningen och splittar aktien 3:1.


Ny saluhall byggs i Göteborg

Bygg Konsortiet som står bakom den nya stadsdelen Kvillebäcken, med 1 600 nya lägenheter, i Göteborg skapar nu också en ny saluhall i området. Saluhallen beräknas stå färdig under 2013.