Image

Ramböll flyttar in på Krukmakargatan

UTHYRNING Ramböll hyr sitt nya huvudkontor av AP Fastigheter på Krukmakargatan i Stockholm.
I månadsskiftet oktober/november flyttar Ramböll in.


Stena Fastigheter hyr ut till Media Markt

UTHYRNING Stena Fastigheter hyr ut 2 700 kvadratmeter till Media Markt när de etablerar sitt huvudkontor i Danderyd.


Einar Mattsson flyttar till nytt huvudkontor

UTHYRNING Einar Mattsson Byggnads AB väljer att etablera sitt nya huvudkontor på Rosenlundsgatan 58 på Södermalm. Fastigheten ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och förvaltas av Newsec Asset Management. Avtalet omfattar cirka 2 800 kvadratmeter med inflyttning våren 2009.


Landic bygger om Myndigheternas hus i Uddevalla

BYGG Landic genomför en total ombyggnad av myndigheternas hus i Uddevalla.
Detta efter att fyra myndigheter förlängt sina hyresavtal med sex år.


Brinova investerar i Katrineholm

TRANSAKTIONER Katrineholms logistikcentrum, som ägs gemensamt av Brinova Fastigheter AB och Katrineholms kommun, förvärvar Setras lager i Katrineholm.
Lagret är på 8 837 kvadratmeter. En 5 000 kvadratmeter stor tillbyggnad ska uppföras, och Setra kommer att hyra både de gamla och nya lokalerna.


Nya problem kring regionflytt till Dockan

UTHYRNING I går skulle regionfullmäktige klubba Region Skånes flytt till Wihlborgs kommande fastighet på Dockan i Västra Hamnen.
Men det blev ett magplask – regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) ville plötsligt återremittera ärendet.


Newsec tar Stockholms Stad till nya lokaler

UTHYRNING Newsecs omvandling av det gamla BGC-huset till Palmfelt Center fortsätter att skapa stort intresse. Nu har Stockholms Stads Serviceförvaltning bestämt sig för att hyra ett kontor på cirka 4 500 kvadratmeter med cirka 275 arbetsplatser och överger därmed Södermalm för Globenområdet. Inflyttning i lokalerna sker med början i januari 2009.


Flytt till Wihlborgs fastighet olaglig?

JURIDIK Region Skåne kom i augusti överens med Wihlborgs om att hyra in sig i ett kontorshus som Wihlborgs ska bygga i Västra Hamnen.
Nu visar det sig att flytten kan vara olaglig.


Sale & Leaseback-transaktioner ökar kraftigt

RAPPORTER Sale & Leaseback är en transaktionsform som har ökat lavinartat på den europeiska marknaden de senaste åren.
Mellan 2004 och 2007 ökade transaktionsvolymen för den här sortens affärer med hela 585 procent.


Fem nya hyresgäster till Toftanäs

UTHYRNING Bygg-Fast Utveckling AB har tecknat hyresavtal med fem hyresgäster avseende butikslokaler i fastigheten Helljuset 2, inom Toftanäs handelsområde i Malmö. Fastigheten är därmed fullt uthyrd till hyresgästerna.


Diös hyr ut i Östersund

UTHYRNING Diös har tecknat hyreskontrakt om 4 310 kvadratmeter med Östersund Kommun.


Sagax hyr ut till samlokaliserande grossist

UTHYRNING Grossist- och handelsföretaget Bevego samlokaliseringar nio av sina tidigare Stockholmsetableringar.
Företaget flyttar in i en lokal på 5 000 kvadratmeter, i en fastighet ägd av Sagax, Konsumentvägen i Älvsjö.


Nya hyresgäster i Flat Iron Building

UTHYRNING Skanska Fastigheter Stockholm har tecknat ett flertal nya hyreskontrakt för kontorsfastigheten Flat Iron Building i centrala Stockholm.


Midroc hyr ut mer i WTC Malmö

UTHYRNING Samsung Semiconductors, som ingår i den globala Samsung-gruppen, har valt att etablera sig i World Trade Center i Västra Hamnen, Malmö. Kontoret placeras i den första etappen av nybyggnationen inom WTC Malmö.


Lokallots hyr ut 2 500 kvadratmeter

UTHYRNING ON Interiör AB hyr 2 500 kvadratmeter lager och kontor i Ballografs fastighet i Göteborg.
Göteborgs Lokallots har förmedlat affären.


10 000 kvadratmeter uthyrt

UTHYRNING Göteborgs Lokallots AB har under första halvåret 2008 förmedlat nya hyresgäster till Newsec Asset Management AB i Göteborg.
Sammanlagt rör det sig om cirka 10 000 kvadratmeter förmedlad yta.


Vasakronan hyr ut i Svea Artilleri

UTHYRNING Vasakronan har hyrt ut 2 000 kvadratmeter i ombyggnadsprojektet Svea Artilleri, till ett byggkonsultföretag.


70 procent av Kungsbron uthyrd

UTHYRNING NCC Property Development har tecknat två hyresavtal omfattande totalt cirka 1 500 kvadratmeter i kontorsfastigheten Kungsbron i centrala Stockholm.
- Kungsbron är nu uthyrd till cirka 70 procent, säger Magnus Widén, regionchef för Stockholm på NCC Property Development.


Storuthyrning i Smista Allé

UTHYRNING Brostaden hyr ut cirka 10 000 kvadratmeter till Svenska Bil.
Därmed flyttar man från Kungens Kurva till Smista Allé.
- Vi ser uthyrningen till Svenska Bil som ett lyckat och naturligt steg i utvecklingen av Smista Allé, säger Anders Nilsson, vd för Brostaden till Fastighetssverige.


Midroc hyr ut i World Trade Center Malmö

UTHYRNING Ett bolag i Panasonic-koncernen har valt att etablera sig i World Trade Center i Västra Hamnen, Malmö. Kontoret är placerat i den första etappen av nybyggnationen inom WTC Malmö.