Image

Fastighetsdoldis miljonbygger i Västerås

AFFÄRER Aros Bostad planerar att investera flera hundra miljoner kronor i Västerås fastighetsmarknad. Bakom företaget står bland annat Samir Taha, en västeråsfödd 38-åring som byggt upp en imponerande portfölj.


Akademiska Hus koncentrerar i Umeå

AFFÄRER Nu avyttrar Akademiska Hus sina lokaler på Röbäcksdalen till Centrumkronan Invest AB. I och med att den tidigare hyresgästen, Sveriges Lantbruksuniversitet, flyttar in på Campus Umeå kan Akademiska Hus koncentrera sin verksamhet.


Sveafastigheter köper i Finland

UTLAND Sveafastigheter och HGR Property Partners samägda bolag Sveafastigheter-HGR Investments köper en kontorsfastighet i centrala Helsingfors. Fastighetens sammanlagda uthyrbara area är 2168 kvadratmeter, fastighetsvärdet är knappt 14 miljoner kronor.


Valads största affär hittills - och mer är att vänta

AFFÄRER Valad har förvärvat en fastighetsportfölj med 34 fastigheter i södra och mellersta Sverige till ett värde av 2,4 miljarder kronor. Det är den största affären som Valad genomfört på den svenska marknaden. Säljare är Alecta. Under kort tid planerar Valad investeringar för ytterligare cirka 5-6 miljarder kronor, varav 50 - 75 procent beräknas att bli investerade på den svenska marknaden.


Ny fastighetsaktör etablerar sig i Sverige

EVENT Nyligen köpte SveaReal fastigheter omfattande 750000 kvadratmeter i Sverige. Inom kort kommer man att etablera kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Västerås och Borås.


Diös kompletterar i Gävle

AFFÄRER Diös Fastigheter köper fastigheten Alderholmen 19:2 i Gävle. Fastigheten som är en kontorsfastighet omfattar cirka 790 kvadratmeter, och är idag fullt uthyrd. Direktavkastningen uppgår till sju procent.


Catella gör rekordresultat

AFFÄRER Förra året medverkade Catella Property Group i transaktioner motsvarande circa 141 miljarder kronor. Det är hela 30 procent mer än året innan.


JM köper mark av Wihlborgs

AFFÄRER I ett avtal med Wihlborgs förvärvar JM fastigheten Måsen 16 i västra Lund. I den nyligen antagna detaljplanen för området medges en bebyggelse på fastigheten om cirka 200 bostäder. Fastigheten är belägen intill Fjelievägen i västra Lund. Tillträde har skett.


Wihlborgs går helt ur Tyskland

AFFÄRER Wihlborgs har träffat avtal om försäljning av kontorsfastigheten Lippeltstrasse 1 i Hamburg. Fastigheten har funnits i Wihlborgs bestånd sedan samgåendet med dåvarande M2 Fastigheter AB år 1997. Wihlborgs har i enlighet med affärsstrategin länge arbetat målmedvetet med att sälja av fastigheter som inte ligger i Öresundsområdet.


Genesta köper för nästan halv miljard kronor

AFFÄRER Genesta Property Nordics fastighetsfond fond, Genesta Nordic Baltic Real Estate, förvärvar shoppingcentret Martinsilta utanför Helsingfors. Fastigheten består av två separata byggnader om totalt 24000 kvadratmeter. Förvärvspriset uppgår till drygt 430 miljoner kronor. Säljare är Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj.


Diös renodlar och säljer fem fastigheter i Norrland

AFFÄRER Diös har som strategi att renodla sitt bestånd och ha fastigheter i större norrländska tillväxtorter. I enlighet med den strategin säljer man nu fem fastigheter, en i Sundsvall och fyra i Sandviken. Det totala försäljningspriset uppgår till cirka 100 miljoner kronor.


ICT säljer med reavinst

AFFÄRER


Genesta köper i Kista

AFFÄRER Genesta Property Nordic genomför sitt femte förvärv i Sverige i och med köpet av fastigheten Hornafjord 1 i Kista. Fastigheten som består av sju sammanhängande byggnader omfattar totalt 23000 kvadratmeter.


AXA REIM köper för 1,9 miljarder kronor

AFFÄRER AXA Real Estate Investment Managers (AXA REIM) har förvärvat två retailportföljer med dagligvarubutiker till ett värde av cirka 1,9 miljarder kronor i Finland. Den ena portföljen består av 128 fastigheter, och den andra av 18 fastigheter. Samtliga fastigheter är belägna i Finland.


Atrium Ljungberg fortsätter renodla sitt bestånd

AFFÄRER Atrium Ljungberg har träffat avtal om försäljning av affärshuset Söderpunkten i Helsingborg, fastigheten Holland 25. Köpare är Jefast AB, ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Helsingborg, Höganäs, Viken och Ängelholm.
Fastigheten omfattar totalt 11000 kvadratmeter kommersiell yta varav cirka 8000 kvadratmeter är butiksyta. Fastigheten omfattar även ett parkeringshus med 375 parkeringsplatser.


Siemens miljardsäljer fastigheter

UTLAND När Siemens i Tyskland fick en ny vd, Peter Loescher, i maj 2007 var ett av hans huvudmål att banta kostnaderna i företaget för att kunna konkurrera med mer lönsamma konkurrenter som till exempel GE. Ett sätt att göra det på presenterades nyligen, nämligen att sälja en del av sin fastighetsportfölj. Transaktionen beräknas vara genomförd under 2009 och kan inbringa så mycket som 18 miljarder kronor.


Irländare köper i Karlstad

AFFÄRER En grupp irländska privatpersoner har tillsammans köpt Zakrisdals företagscentrum i Karlstad. Området omfattar 600000 kvadratmeter och tillträdde har skett.


Kungsleden miljardköper publika fastigheter

AFFÄRER Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) tecknar en avsiktsförklaring med Västerås stad angående förvärv av 13 publika fastigheter. Fastigheternas förvärvspris uppgår till drygt en miljard kronor inklusive transaktionskostnader. Det totala hyresvärdet uppgår till 87 miljoner kronor.


Sagax genomför sale and lease back för 225 miljoner kronor

AFFÄRER Sagax har idag avtalat om förvärv av fastigheten Verkmästaren 4 i Solna stad. Fastigheten förvärvas från Arvid Nordquistkoncernen som kommer att hyra samliga lokaler. Köpeskillingen uppgår till 225 miljoner kronor. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde sker under första kvartalet 2008.


Aberdeen köper portfölj för 2,1 miljarder kronor

AFFÄRER Aberdeen Fastighetsfond Pan-Nordic har träffat avtal om förvärv av en fastighetsportfölj i Stockholm med ett fastighetsvärde om 2,1 miljarder kronor. Portföljen består av åtta fastigheter på sammanlagt cirka 70000 kvadratmeter kontor belägna i Marievik i södra Stockholm. Säljare är Whitehall Street Real Estate Funds och Niam Fond III som äger portföljen till lika delar.