Image

Konsum köper tre fastigheter

AFFÄRER


JM förvärvar mer mark vid Telefonplan

BYGG JM förvärvar mark för ytterligare 210 bostäder vid Telefonplan. Man har tidigare förvärvat mark för uppförande av 113 bostäder i samma kvarter, alldeles intill Konstfack. Säljare är AP Fastigheter. Tillträde och betalning sker under första kvartalet 2008.


Vasakronan positionerar sig i Malmö

AFFÄRER Vasakronan fortsätter att positionera sig inför den kommande Citytuneln i Malmö. Nyligen köpte man fastigheten Priorn 2 vid Triangelns köpcentrum. Samtidigt säljer man fastigheten Neptun 6 till Wihlborgs.


Vasakronan köper profilfastighet i Malmö

AFFÄRER Vaskronan köper hörnfastigheten Tigern 1, en profilfastighet i centrala Malmö. Fastigheten är i fyra våningar och omfattar cirka 2500 kvadratmeter kontor, bostäder, butiker, restaurang och lager. I och med förvärvet förstärker Vasakronan sin centrala närvaro i Malmö.


Fastighetsmarknaden svalnar

EKONOMI Fastighetstransaktionerna minskar, avkastningskraven ökar och hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg fortsätter att visa minskade vakanser. I Stockholm nådde till och med uthyrningen rekordnivåer under 2007. Jones Lang LaSalle bjuder på både positiva och negativa nyheter i sin senaste analys av marknaden.


Fields är till salu

AFFÄRER Steen & Ström, som driver 16 köpcentrum i Danmark, 27 i Norge och 9 i Sverige, är som bekant till salu. Priset uppskattas till 25 miljarder kronor. Bolaget äger dock inte alla köpcentrum utan har extern förvaltning för cirka hälften av beståndet. Och den som är intresserad, får även en spännande utvecklingsportfölj med på köpet.


EPGF öppnar igen

AFFÄRER Det finns ett fortsatt stort intresse för fastighetsinvesteringar i Europa. På annat sätt går det inte att tolka Standard Life Investments tillkännagivande, att de öppnar dörren för ytterligare fastighetsinvesteringar i Europa genom att utöka sin fond, EPGF. Två av deras senaste förvärv finns i Sverige.


Mörtstedt säljer skyskrapa i London

UTLAND London Bridge Tower, eller The Shard, blir med sina 310 meter Europas högsta kommersiella byggnad och ett nytt landmärke intill Themsen. Bygget ska vara klart till London-OS sommaren 2012. Det ska rymma bostäder, hotell och kontorslokaler. Nu har den svenske finansmannen Sten Mörtstedt sålt sin del i projektet med en vinst på en kvarts miljard kronor.


Rezidor köper tre hotell

UTLAND Rezidor Hotel Groups plan är att öppna 20000 nya hotellrum till och med 2009. Nu har man tagit ett ytterligare steg mot det målet. Man har köpt tre hotell i London, Bratislava och Dakar. I och med köpet förstärker man sin Park Inn-portfölj ytterligare.


Aberdeen köper DEGI

UTLAND Arbetet med fusionen mellan Aberdeen Property Investors och DEGI har pågått sedan i somras och var klar precis före jul. DEGI har cirka 130 anställda i Frankfurt och Aberdeen Property Investors har efter förvärvet cirka 650 anställda.


Castellum investerar för 399 miljoner kronor

SVERIGE Castellum har, genom helägda dotterbolag, dels beslutat om nybyggnationer för 247 miljoner kronor. Dels har man förvärvat fyra kommersiella fastigheter för 152 miljoner kronor.


Två profilfastigheter i Köpenhamn sålda

UTLAND Kungens Nytorv 26 har sålts till den private danska fastighetsinvesteraren Rolf Barfoed. Han har också köpt Bröstes Gaard i de sydliga delarna av centrala Köpenhamn. Köpeskillingen hamnar på cirka 255 miljoner kronor.


Home Properties fullföljer förvärv

UTLAND Som FastighetsSverige tidigare berättat har Home Properties haft för avsikt att köpa Quality Hotel Mastemyr i Oslo av Choice Hotels. Idag blev det klart att man fullföljer förvärvet.


Sagax förvärvar fastigheter i tyskland

UTLAND Som FastighetsSverige skrev redan den 7 december 2007 har Sagax ingått optionsavtal om att förvärva dels Gambros fastigheter i Hechingen, Tyskland, och dels den obebyggda exploateringsfastigheten Fastighetsboken 1 i Lund. Sagax har nu beslutat att utnyttja bolagets option att förvärva fastigheterna i Hechingen.


Bilia Säljer till Castellum

AFFÄRER


Ruric säljer mark

UTLAND Ruric har tecknat avtal om att sälja 50 procent av aktierna i en hittills helägd dotterbolagsstruktur som innehar rättigheterna att exploatera en tre hektar tomt på Moika/Glinka-adressen i centrala S:t Petersburg, Ryssland, med en preliminär plan att skapa ett 200000 kvadratmeter stort multifunktionellt byggnadskomplex.


SAAB säljer fastighetsbolag

AFFÄRER Som ett led i att renodla sin verksamhet säljer SAAB sitt bolag Fastighets AB Järfälla Veddesta 2:81. Köpare är Danske Renting AB och köpeskillingen är 665 miljoner kronor. Transaktionen ger en vinst på cirka 155 miljoner kronor och en positiv kassaflödeseffekt med cirka 135 miljoner kronor.


Kungsleden säljer i Danmark

AFFÄRER Kungsleden säljer en logistikfastighet till en köpeskilling om cirka 152 miljoner kronor. Fastigheten är belägen i Taastrup, utanför Köpenhamn. Direktavkastningen beräknad på försäljningspriset är cirka sex procent. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet och anskaffningsvärdet med fem miljoner kronor.


Vasakronan köper Folksam-huset i Göteborg

AFFÄRER Vasakronan köper det så kallade Foksam-huset i Göteborg för 125 miljoner kronor. Säljare och största hyresgäst i den fullt uthyrda fastigheten är Folksam. Vasakronan kommer också att investera cirka 50 miljoner kronor i fastigheten för att bygga om Folksams lokaler.


Vasakronan köper i Uppsala

AFFÄRER Vasakronan har köpt en kontorsbyggnad i fem våningar om cirka 6850 kvadratmeter. Fastigheten är centralt belägen i Uppsala och transaktionen genomfördes som en bolagsaffär. Fastigheten är fullt uthyrd till bland annat Länsarbetsnämnden. Säljare är GE Real Estate.