Image

Monica Westerberg ny mångfaldschef på Skanska Sverige

Karriär Som ett led i att stärka Skanska Sveriges mångfaldsarbete har Monica Westerberg rekryterats som mångfaldschef.