Image

Sveriges äldsta ridhus blir förskola

Uthyrning Statens fastighetsverk har lämnar över Ridhuset och Exercishuset i kvarteret Krubban på Östermalm till Hedvig Eleonora förskolor.


Slott blir kontorshotell

Uthyrning Ett av Statens fastighetsverks slott förvandlas till kontorshotell.


Utredare föreslår att Sveriges
största fastighetsägare avvecklas

Bolag Regeringens utredare Sten Olsson föreslår att Fortifikationsverket, med anor från 1600-talet, läggs ner och att beståndet förs över till andra myndigheter och bolag.


Han ska chefa över slotten

Karriär Statens fastighetsverk (SFV) rekryterar en fastighetschef för avdelningen Kungliga slott. Han kommer närmast från Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg.


Politiker kritiska till kontorisering

Stockholm Stockholmska politiker är kritiska till Statens Fastighetsverks planer att göra kontor åt Regeringskansliet i centrala Stockholm.