Image
Fredrik Törnqvist och Patrik Hall.

Heimstaden Bostad köper för 2,5 miljarder i Linköping

Transaktioner Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad AB, förvärvar 1118 hyresrätter i Linköping från det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden till ett värde av 2,5 miljarder kronor och stärker därmed sin närvaro i regionen. Förvärvet tillträds i juli 2021 och finansieras genom lån och eget kapital.


En grov 3D-modell över hur det skulle kunna se ut då Folkungavallen är fullt utbyggd. På bildens övre del, norr om parkeringshuset syns ytterligare ett bostadskvarter samt Snickargatans förlängning till Torkelbergsgatan. Denna del kommer att planeras i en ny detaljplan, Folkungavallen etapp II.

Nu startar tävling om eftertraktat innerstadsprojekt

Bygg/Arkitektur Kommunen planerar för 600 bostäder, ny skola, kontor och parkeringshus på Folkungavallen i centrala Linköping. Nu ska flera av kvarteren i projektet markanvisas genom en tävling. Fastighetssverige berättar mer.


Ett exempel på hur bebyggelsen inom planområdet kan komma att utformas och gestaltas. Vy från väst på Söderleden.

Parkeringsplats gör plats för förtätning i åldrande stadsdel

Bostäder Hundratals nya bostäder ska lyfta och förtäta kommunens befintliga bestånd i den åldrande stadsdelen. Fastighetssverige berättar mer om de expansiva planerna i Linköping.


Bebyggelsen placeras utmed Djurgårdsgatan och byggnaden närmast Skyttegatan föreslås till fyra våningar, resterande byggnader i fem våningar.

Utökar innerstaden med förtätning i strategiskt läge

Bostäder Strategiskt viktigt stråk i Linköping blir utgångspunkten när staden utvecklar centralt belägen stadsdel. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Linköping.

Enad front mot bostadsförmedling i Linköping

Bostäder Vänsterpartiet i Linköping vill inrätta en kommunal bostadsförmedling för att fördela lediga bostäder i staden. Förslaget har dock stött på ett närmast enat motstånd från kommunens egna bostadsbolag såväl som privata aktörer.


Nu går startskottet för 290 bostäder i Ebbepark

Bygg/Arkitektur Stångåstaden har tecknat kontrakt med ED Bygg Sverige kring att bygga 290 bostäder i kvarteret Lugnet i Ebbepark i Linköping. Byggstart beräknas ske under våren 2019.


200 bostäder och fler företag till Ebbepark

Bygg/Arkitektur Nu finns den sista pusselbiten på plats för att kunna utveckla hela Ebbepark i Linköping. I arbetet med detaljplanen bröts den fjärde och sista etappen ut för att möjliggöra en snabbare process med de tre första. Nu har även detaljplanen för den sista delen vunnit laga kraft och det innebär att planeringen för hela Ebbepark kan ta ordentlig fart.


NCC får bygguppdrag av Stångåstaden

Bygg/Arkitektur Stångåstadens nya bostadskvarter i centrala Linköping växer och NCC bygger även nästa etapp. Avtalet är värt cirka 197 miljoner kronor.


Törnqvist om rekordtiderna i Linköping

Transaktioner Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist om storaffären med Heimstaden – och det som låg bakom kraven på köparen.


Fredrik Törnqvist och Patrik Hall.

Heimstaden köper drygt 1 000 lägenheter

Transaktioner Heimstaden köper 1 088 lägenheter och byggrätter för 375 lägenheter av kommunala Stångåstaden i Linköping.


”Vore väldigt bra om vi kan bli fler aktörer på vår marknad”

Bostäder När Stångåstaden i Linköping nu säljer ett flertal bostäder finns det särskilda krav på de som köper: ”Gör att vi får in ytterligare en spelare”, säger Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist.


Stångåstaden öppnar kontor i Vallastaden

Uthyrning Stångåstaden och dotterbolaget Studentbostäder öppnar ett gemensamt servicekontor i Vallastaden, Linköping.


NCC bygger hyresrätter i Linköping

Bygg/Arkitektur NCC bygger ett miljömärkt punkthus med 14 våningar i området Majelden i södra Linköping. Ordern från Stångåstaden på de 50 bostäderna är värd 100 miljoner kronor.


Stenberg till Stångåstaden

Karriär Michael Stenberg blir ny fastighetschef på Stångåstaden. Han kommer närmast från en tjänst som fastighetschef på Castellum i Linköping.


NCC bygger hyresrätter åt Stångåstaden

Bygg/Arkitektur Centrala Linköping får ytterligare 98 nya hyresrätter när gamla Prisokvarteret förvandlas till moderna bostadskvarter.


Sankt Kors och Stångåstaden bygger ny stadsdel i Linköping

Bygg/Arkitektur År 2022 ska den stå klar, Linköpings nya stadsdel med 50 000 kvadratmeter verksamhetsyta och 500 bostäder. Under det nya namnet Ebbepark, omvandlas den gamla företagsparken Wahlbecks, till en hållbar stadsdel med bostäder, företag och stadsliv. Byggstart sker redan i vår.


Plusenergi i flerbostadshus i Linköping

Energi/miljö Stångåstaden bygger ett plusenergihus i Vallastaden, Linköping. NCC har fått byggordern, värd 57 miljoner kronor.


Industrimark blir nya hyresrätter när NCC bygger i Linköping

Bygg/Arkitektur Centrala Linköping får 145 nya hyresrätter när gamla industritomter förvandlas till moderna bostadskvarter. Lägenheterna ska stå klara under 2017. Avtalet mellan NCC och kommunala Stångåstaden är värt 215 miljoner kronor.


Stångåstaden ska bygga 500 lägenheter årligen

Bygg/Arkitektur Det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping ska öka byggtakten på bostäder.
– Kommunen vill höja ambitionerna för att möta en kraftigt ökande befolkningstillväxt och ökad trångboddhet, säger byggansvarigt kommunalråd Kristina Edlund (S).


Studentbostäder klara på rekordtid

Bygg/Arkitektur Idén föddes för åtta månader sedan. Det första spadtaget togs för tre månader sedan – nu är det inflyttning i studentbostäderna i Linköping.