Image

Diös köper mer i Skellefteå och hyr ut i Sundsvall

Transaktioner Diös köper en fastighet i centrala Skellefteå av Svenska Handelsfastigheter samtidigt tecknar man avtal om en uthyrning i Sundsvall.


Diös köper i Skellefteå

Transaktioner Diös förvärvar en kommersiell fastighet på södra Järnvägsgatan i centrala Skellefteå och kompletterar därmed sitt befintliga bestånd i kvarteret Polaris.


Skebo satsar på integration

Bostäder Skebos styrelse har beslutat att avsätta nio procent av de lediga lägenheterna till nyanlända med permanent uppehållstillstånd.


Northvolt: Fabrik i Skellefteå – forskning i Västerås

Bygg/Arkitektur Företaget Northvolt har valt Skellefteå som etableringsort för sin planerade batterifabrik. En forskningsverksamhet kommer att förläggas till Västerås. Den totala investeringen fram till år 2023 är beräknad till upp emot 4 miljarder euro varav merparten kommer att investeras i Skellefteå.


118 nya lägenheter till Skellefteå

Bostäder Skebo bygger 118 lägenheter i den nya stadsdelen Strömsör i Skellefteå.


Tusen nya lägenheter – om Northvolt kommer till Skellefteå

Bygg/Arkitektur Skebo, Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks, planerar att bygga 1 000 nya lägenheter – om Northvolt väljer att etablera sig i Skellefteå. Northvolt väljer mellan Västerås och Skellefteå och det slutgiltiga valet ska göras inom kort.


linkskellefteå.jpg

Link öppnar i Skellefteå

Bolag Link arkitektur öppnar ett nytt kontor i Skellefteå. Fem personer bemannar kontoret från start.


Två städer fajtas om Europas största batterifabrik

Sverige Skellefteå och Västerås går vidare i processen om den gigantiska batterifabriken Northvolt.


NP3 köper och bygger nytt

Transaktioner NP3 Fastigheter har köpt en fastighet i Timrå och en i Skellefteå med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 79 miljoner kronor. Dessutom har en nybyggnation påbörjats i Östersund för Swedol.


Skellefteå Kraft och Polaris satsar på solenergi

Energi/miljö Två av Skellefteå kommuns egna bolag gör nu en gemensam satsning på solenergi. Fastighetsbolaget Polaris och energibolaget Skellefteå Kraft har tillsammans möjliggjort att ett nytt industrihotell helt ska kunna försörjas med solenergi.


G&K Blanks Fastigheter utvecklar handeln i Skellefteå

Handel G&K Blanks Fastigheter ser över möjligheterna för en framtida etablering och utveckling av handelsplats på Anderstorp i Skellefteå, efter att ha undertecknat ett markanvisningsavtal.


Tribo köper fastighet i Skellefteå

Transaktioner Tribo köper en utvecklingsbar fastighet av BKCC Fastigheter i Skellefteå centrum.


Peab bygger skola i Skellefteå

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att utföra en om- och tillbyggnad av Morö backe skola i Skellefteå. Beställare är Skellefteå kommun och kontraktssumman uppgår till 223 miljoner kronor.


NP3 köper mer i Skellefteå

Transaktioner NP3 Fastigheter har förvärvat en fastighet i Skellefteå med ett underliggande fastighetsvärde om 17,8 miljoner kronor.


White ritar Nordens högsta träbyggnad

Bygg/Arkitektur 2019 får Skellefteåborna ett nytt kulturhus. Det står klart efter att juryn utsett White arkitekter till vinnare i den allmänna arkitekttävlingen. Kulturhuset samlar stadens kultur i det som blir Nordens högsta träbyggnad.


NP3 köper i Skellefteå

Transaktioner NP3 köper XL Bygg-fastigheten i Skellefteå för 25 miljoner kronor.


Diös vill påbörja planprocess i Skellefteå

Bygg/Arkitektur Diös vill påbörja en planprocess för fastigheten Polaris 8 i centrala Skellefteå. Syftet är att titta på möjligheten att utveckla fastigheten genom nyproduktion av både bostäder och kommersiella lokaler.


Regio köper Solbackens handelsområde i Skellefteå

Transaktioner Sveafastigheters och Tredje AP-fondens gemensamma bolag Fastighets AB Regio har förvärvat fem fastigheter inom Solbackens handelsområde i Skellefteå av Savills IM.


Riksbyggen köper mark i Skellefteå för bostäder

Transaktioner Riksbyggen köper fastigheten Kapella 11 i centrala Skellefteå som totalt kan inrymma cirka 120 nya bostadsrätter.


Nordhalla köper mer i Skellefteå

Transaktioner Nordhalla gör en andra affär med kommunala Skebo i Skellefteå.