Image

Skanska planerar kontorsskrapa i Hammarby Sjöstad

Bygg Skanska vill uppföra ett 28 våningar högt kontorshus i Hammarby Sjöstad. Exploateringsnämnden föreslås ge Skanska markanvisning i nästa vecka.


Här byggs nya Täby Galopp

Transaktioner JM och Skanska ska uppföra bostäder på gamla Täby Galopp. Nu har Svensk Galopp köpt mark för en ny galoppbana.


Skanska säljer PPP-projekt i Skottland

Transaktioner Skanska säljer sin 50-procentiga andel i PPP-projektet (Private Public Partnership) Midlothian Schools för cirka 30 miljoner kronor.


Skanska bygger för polisen i Södertälje

Uthyrning Skanska har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Polismyndigheten i Stockholms län för ett nytt polishus i Södertälje.


Skanska satsar mer i Polen

Bolag Skanska påbörjar ytterligare ett polskt kontorsprojekt, det första i staden Poznan.


Svenska Bostäder renoverar på Södermalm

Bygg Svenska Bostäder har gett Skanska i uppdrag att under en tioårsperiod bygga om nio fastigheter i kvarteret Pyramiden på Södermalm i Stockholm.
Ordervärdet för Skanska är 395 miljoner kronor.


Skanska satsar 730 miljoner i Polen

Bolag Skanska satsar sammanlagt 730 miljoner kronor på två separata kontorsprojekt i Warszawa, Polen.


Skanska hyr ut i Bassängkajen

Uthyrning Skanska har tecknat ett femårigt hyresavtal med Proffice Sverige AB i kontorshuset Bassängkajen i Malmö.


Skanska miljardsäljer i Stockholm

Transaktioner Skanska säljer Skandias huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm.
Köpeskillingen för den 30 000 kvadratmeter stora fastigheten är 1 275 miljoner kronor.


Skanska får kvartsmiljarduppdrag i Göteborg

Bygg Skanska har fått i uppdrag av Göteborgs Hamn att bygga om kajen vid containerterminalen i Skandiahamnen i Göteborg. Kontraktet innebär rivning och ombyggnad av 900 meter kaj med start under våren 2012. Kontraktsvärde är 270 miljoner kronor.


Nya uthyrningar i
Gröna Skrapan - nu i princip fullt

Uthyrning Skanska har tecknat ytterligare hyreskontrakt om cirka 2 450 kvadratmeter i kontorshuset Gröna Skrapan i Göteborg. Totalt är nu hela 98 procent av ytan uthyrd.


Skanska köper byggföretag i Polen

Bolag Skanska Poland har skrivit avtal om att köpa 100 procent av aktierna i byggföretaget PUDiZ och dess dotterbolag WMPD.


Ny vd för Skanska Öresund

Karriär Skanska Öresund har utsett en ny vd.


Ny Green Business Officer på Skanska

Karriär Nu har Cecilia Fasths efterträdare på posten som Green Business Officer på Skanska utsetts.


Fabege säljer i Hammarby Sjöstad

Transaktioner Fabege har avyttrat tomträtten Påsen 8 i Hammarby Sjöstad. Försäljningen genomförs som en bolagstransaktion till ett underliggande fastighetsvärde om 42,5 miljoner kronor.


Skanska bygger sjuvåningshus i Torsby

Bygg Skanska har fått i uppdrag att bygga ett flerbostadshus åt Torsby Bostäder. Huset byggs på mejeritomten, centralt i Torsby, och består av 18 bostadsrätter samt en butik i gatuplan.


Skanska bygger flerbostadshus i Umeå

Bygg Skanska vidareutvecklar området Gimoborg med ett nytt flerbostadshus i kvarteret Kolmilan i Umeå. Huset, som blir åtta våningar högt består av 48 lägenheter i storlekarna 2-4 rum och kök. Beräknad inflyttning årsskiftet 2012/2013.


Skanska får två nya
kontrakt i centrala Jönköping

Bygg Skanska har fått två nya kontrakt i Jönköping. Kontrakten gäller kvarteren Asken och Atollen och innefattar kommersiella lokaler, garage samt hyresbostäder.


Skanska hyr 9 300 kvadratmeter av Provinsfastigheter

Uthyrning Aberdeen Asset Management har tecknat avtal med Skanska Healthcare avseende 9 300 kvadratmeter i fastigheten Märsta 24:4. Fastigheten ägs av Provinsfastigheter II AB, som tidigare ingick i Allokton Properties II AB.


Skanska flyttar huvudkontoret
till miljösmarta Lustgården

Bolag Under hösten 2013 flyttar Skanska huvudkontoret till den då nybyggda fastigheten Lustgården i Lindhagen i Stockholm.