Image
Fasad mot norr, Fredsgatan.

NCC bygger kontorshus för IT-verksamhet i Örebro

Bygg/Arkitektur NCC inleder ett partneringsamarbete med Region Örebro län om att bygga en ny fastighet med kontorslokaler för IT-verksamheten i länet. Uppdraget sker i två faser där totalt ordervärde beräknas uppgå till cirka 175 miljoner kronor.


Klart för byggstart av universitetssjukhuset i Örebro

Bygg/Arkitektur NCC fick i oktober 2015 i uppdrag att bygga ett nytt universitetssjukhus i Örebro. Region Örebro och NCC är nu överens om utformning och genomförande. Ordern uppgår till 1,5 miljarder kronor.


NCC och Region Örebro bygger nytt länssjukhus

Bygg/Arkitektur Örebro län fortsätter satsningen på den högspecialiserade vården och ger NCC i uppdrag att bygga ett nytt länssjukhus i Örebro. Ordervärdet beräknas uppgå till omkring en miljard kronor.