Image

Större intresse från internationella

Transaktioner Det internationella intresset för svenska fastigheter stiger, enligt DTZ. Under årets andra kvartal stod utländska investerare för 15 procent av förvärvsvolymen. Samma kvartal förra året var siffran fyra procent.


Kapitalet åter på väg till Europas fastighetsmarknader

Transaktioner Efter ett tapp på åtta procent under 2009 ökade den investerade fastighetsvolymen (Invested stock) i Europa år 2010 med fyra procent mätt i US-dollar. Detta enligt DTZ:s Money Into Property.
Också 2011 väntas den investerade fastighetsvolymen i Europa öka med fyra procent.
DTZ Research bedömer att det globalt sett finns ett totalt kapital på 986 miljarder US-dollar tillgängligt för investeringar i kommersiella fastigheter de närmaste tre åren.


Mycket nytt kapital till fastighetsinvesteringar

Transaktioner DTZ Research uppskattar att 329 miljarder dollar (2 086 miljarder kronor) kommer att finnas tillgängligt att investera i fastigheter globalt under 2011. Detta är en ökning med 17 procent jämfört med DTZ:s tidigare uppskattning som gjordes i mitten av 2010. Uppjusteringen beror på att det under senaste halvåret tillkommit flera nya fonder inriktade på Asien och Stillahavsområdet.