Image

Akelius preferensaktie kraftigt övertecknad

Ekonomi/Finansiering Akelius emission av preferensaktier övertecknades med hela 6,5 miljarder kronor.


Akelius köper mer i Toronto

Transaktioner Akelius ökar på sitt bostadsbestånd i Toronto i och med ett köp av 122 lägenheter.


Stort intresse för Akelius preferensaktier – utökar erbjudandet

Ekonomi/Finansiering Till följd av kraftig efterfrågan utökas erbjudandet till att omfatta teckning av 9 375 000 preferensaktier. I och med detta kan Akelius tillföras upp till tre miljarder kronor före emissionskostnader.


Akelius ger ut nya preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Akelius Residential emitterar preferensaktier igen. Första gången erbjöds de för 300 kronor, den här gången är priset 320 kronor per aktie.


Akelius över 50 miljarder

Bolag Akelius fastighetsvärde har nu passerat 50 miljarder kronor.


Pål Ahlsén.

Akelius köper 741 lägenheter i Berlin

Transaktioner Akelius köper 25 fastigheter i Berlins innerstad.


Akelius gör sitt första förvärv i Paris

Transaktioner Akelius har nu köpt sin första fastighet i Paris. Det rör sig om en mindre fastighet med 40 lägenheter.


Akelius satsar vidare i Toronto

Transaktioner I vintras gjorde Akelius en intern storaffär med 1 700 lägenheter i Toronto. Nu köper man ytterligare 327 lägenheter.


Akeliusemissionen kraftigt övertecknad

Bolag Akelius emission av preferensaktier övertecknades ett flertal gånger. Majoriteten av aktierna köps av professionella institutioner och resterande del går till 12 000 privatpersoner.


Kraftig efterfrågan på Akelius preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Till följd av kraftig efterfrågan utökar Akelius erbjudandet till att omfatta teckning av 3,4 miljoner preferensaktier. I och med detta kan Akelius tillföras upp till 1 020 miljoner kronor före emissionskostnader.


Akelius byter namn

Bolag Akelius Fastigheter byter namn till Akelius Residential. Det nya namnet tydliggör fokus på bostäder och visar att Akelius är ett internationellt bolag med tillgångar i fyra länder.


Akelius noterar preferensaktier

Bolag Akelius ökar sitt egna kapital, bland annat genom preferensaktier som noteras på Nasdaq OMX Stockholm.
- Vi räknar med en notering i slutet av maj, säger vd Pål Ahlsén till Fastighetssverige.


Akelius satsar på nya marknader

Bolag Akelius satsningar i Toronto och London har varit lyckade och bolaget siktar nu på två nya internationella marknader.
- Vi hoppas kunna göra förvärv på båda före eller under sommaren, säger vd Pål Ahlsén till Fastighetssverige.

Akelius noterar preferensaktier

Bolag Akelius ökar sitt egna kapital, bland annat genom preferensaktier som noteras på Nasdaq OMX Stockholm. - Vi räknar med en notering i slutet av maj, säger vd Pål Ahlsén till Fastighetssverige.


Akelius i stor internaffär i England

Transaktioner Akelius-koncernen fortsätter att samla sina fastigheter i Akelius Fastigheter. Nu senast har man flyttat över 32 bostadsfastigheter till ett värde om två miljarder kronor i London från Akelius Apartment.


Akelius vinst 2,4 miljarder

Bolag Akelius totalresultat för 2013 uppgick till 2 399 miljoner kronor (2 282).


Akelius gör intern storaffär i Toronto

Transaktioner Akelius gör en intern affär, gällande 1 700 lägenheter i centrala Toronto. Akelius Apartments Ltd säljer lägenheterna till Akelius Fastigheter för 1 600 miljoner kronor. I samband med köpet emitterar Akelius Fastigheter AB aktier för ett belopp om en miljard kronor till Akelius Apartments Ltd.


Akelius emission övertecknad

Ekonomi/Finansiering Intresset för Akelius emission var stort och har övertecknats.


Akelius vinst 2,2 miljarder

Bolag Akelius vinst för perioden januari-september uppgick till 2 185 miljoner kronor, en ökning med 1 088 miljoner kronor i jämförelse med samma period 2012.


Akelius passerar 40 miljarder

Bolag Enligt Akelius halvårsrapport är marknadsvärdet på fastigheterna 40,6 miljarder, och överstiger därmed för första gången i bolagets historia 40 miljarder kronor.


Akelius obligationslån övertecknat

Ekonomi/Finansiering Investerarnas intresse för Akelius obligationslån var mycket stort och trots att det utökades med 100 miljoner kronor så övertecknades det kraftigt.